ორიონ ექსპრესი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ორიონ ექსპრესი
←უკან

ორიონ ექსპრესი

onlain orion_express gadaxda, onlain orion_express ჩარიცხვა, onlain orion_express გადარიცხვა, onlain orion_express გადასახადები, onlain orion_express შევსება, onlain orion_express balansi, onlain orion_express საფულე, charicxva orion_express gadaxda, charicxva orion_express ჩარიცხვა, charicxva orion_express გადარიცხვა, charicxva orion_express გადასახადები, charicxva orion_express შევსება, charicxva orion_express balansi, charicxva orion_express საფულე, gadaricxva orion_express gadaxda, gadaricxva orion_express ჩარიცხვა, gadaricxva orion_express გადარიცხვა, gadaricxva orion_express გადასახადები, gadaricxva orion_express შევსება, gadaricxva orion_express balansi, gadaricxva orion_express საფულე, gadasaxadebi orion_express gadaxda, gadasaxadebi orion_express ჩარიცხვა, gadasaxadebi orion_express გადარიცხვა, gadasaxadebi orion_express გადასახადები, gadasaxadebi orion_express შევსება, gadasaxadebi orion_express balansi, gadasaxadebi orion_express საფულე, ბალანსი orion_express gadaxda, ბალანსი orion_express ჩარიცხვა, ბალანსი orion_express გადარიცხვა, ბალანსი orion_express გადასახადები, ბალანსი orion_express შევსება, ბალანსი orion_express balansi, ბალანსი orion_express საფულე, shevseba orion_express gadaxda, shevseba orion_express ჩარიცხვა, shevseba orion_express გადარიცხვა, shevseba orion_express გადასახადები, shevseba orion_express შევსება, shevseba orion_express balansi, shevseba orion_express საფულე, safule orion_express gadaxda, safule orion_express ჩარიცხვა, safule orion_express გადარიცხვა, safule orion_express გადასახადები, safule orion_express შევსება, safule orion_express balansi, safule orion_express საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy