ტელეკარტა

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ტელეკარტა
←უკან

ტელეკარტა

onlain telekarta gadaxda, onlain telekarta ჩარიცხვა, onlain telekarta გადარიცხვა, onlain telekarta გადასახადები, onlain telekarta შევსება, onlain telekarta balansi, onlain telekarta საფულე, charicxva telekarta gadaxda, charicxva telekarta ჩარიცხვა, charicxva telekarta გადარიცხვა, charicxva telekarta გადასახადები, charicxva telekarta შევსება, charicxva telekarta balansi, charicxva telekarta საფულე, gadaricxva telekarta gadaxda, gadaricxva telekarta ჩარიცხვა, gadaricxva telekarta გადარიცხვა, gadaricxva telekarta გადასახადები, gadaricxva telekarta შევსება, gadaricxva telekarta balansi, gadaricxva telekarta საფულე, gadasaxadebi telekarta gadaxda, gadasaxadebi telekarta ჩარიცხვა, gadasaxadebi telekarta გადარიცხვა, gadasaxadebi telekarta გადასახადები, gadasaxadebi telekarta შევსება, gadasaxadebi telekarta balansi, gadasaxadebi telekarta საფულე, ბალანსი telekarta gadaxda, ბალანსი telekarta ჩარიცხვა, ბალანსი telekarta გადარიცხვა, ბალანსი telekarta გადასახადები, ბალანსი telekarta შევსება, ბალანსი telekarta balansi, ბალანსი telekarta საფულე, shevseba telekarta gadaxda, shevseba telekarta ჩარიცხვა, shevseba telekarta გადარიცხვა, shevseba telekarta გადასახადები, shevseba telekarta შევსება, shevseba telekarta balansi, shevseba telekarta საფულე, safule telekarta gadaxda, safule telekarta ჩარიცხვა, safule telekarta გადარიცხვა, safule telekarta გადასახადები, safule telekarta შევსება, safule telekarta balansi, safule telekarta საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy