ტატტელეკომი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ტატტელეკომი
←უკან

ტატტელეკომი

onlain tattelecom gadaxda, onlain tattelecom ჩარიცხვა, onlain tattelecom გადარიცხვა, onlain tattelecom გადასახადები, onlain tattelecom შევსება, onlain tattelecom balansi, onlain tattelecom საფულე, charicxva tattelecom gadaxda, charicxva tattelecom ჩარიცხვა, charicxva tattelecom გადარიცხვა, charicxva tattelecom გადასახადები, charicxva tattelecom შევსება, charicxva tattelecom balansi, charicxva tattelecom საფულე, gadaricxva tattelecom gadaxda, gadaricxva tattelecom ჩარიცხვა, gadaricxva tattelecom გადარიცხვა, gadaricxva tattelecom გადასახადები, gadaricxva tattelecom შევსება, gadaricxva tattelecom balansi, gadaricxva tattelecom საფულე, gadasaxadebi tattelecom gadaxda, gadasaxadebi tattelecom ჩარიცხვა, gadasaxadebi tattelecom გადარიცხვა, gadasaxadebi tattelecom გადასახადები, gadasaxadebi tattelecom შევსება, gadasaxadebi tattelecom balansi, gadasaxadebi tattelecom საფულე, ბალანსი tattelecom gadaxda, ბალანსი tattelecom ჩარიცხვა, ბალანსი tattelecom გადარიცხვა, ბალანსი tattelecom გადასახადები, ბალანსი tattelecom შევსება, ბალანსი tattelecom balansi, ბალანსი tattelecom საფულე, shevseba tattelecom gadaxda, shevseba tattelecom ჩარიცხვა, shevseba tattelecom გადარიცხვა, shevseba tattelecom გადასახადები, shevseba tattelecom შევსება, shevseba tattelecom balansi, shevseba tattelecom საფულე, safule tattelecom gadaxda, safule tattelecom ჩარიცხვა, safule tattelecom გადარიცხვა, safule tattelecom გადასახადები, safule tattelecom შევსება, safule tattelecom balansi, safule tattelecom საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy