ეთ-ჰოუმ (პინ ტელეკომი)

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ეთ-ჰოუმ (პინ ტელეკომი)
←უკან

ეთ-ჰოუმ (პინ ტელეკომი)

onlain at_home_pin_telecom gadaxda, onlain at_home_pin_telecom ჩარიცხვა, onlain at_home_pin_telecom გადარიცხვა, onlain at_home_pin_telecom გადასახადები, onlain at_home_pin_telecom შევსება, onlain at_home_pin_telecom balansi, onlain at_home_pin_telecom საფულე, charicxva at_home_pin_telecom gadaxda, charicxva at_home_pin_telecom ჩარიცხვა, charicxva at_home_pin_telecom გადარიცხვა, charicxva at_home_pin_telecom გადასახადები, charicxva at_home_pin_telecom შევსება, charicxva at_home_pin_telecom balansi, charicxva at_home_pin_telecom საფულე, gadaricxva at_home_pin_telecom gadaxda, gadaricxva at_home_pin_telecom ჩარიცხვა, gadaricxva at_home_pin_telecom გადარიცხვა, gadaricxva at_home_pin_telecom გადასახადები, gadaricxva at_home_pin_telecom შევსება, gadaricxva at_home_pin_telecom balansi, gadaricxva at_home_pin_telecom საფულე, gadasaxadebi at_home_pin_telecom gadaxda, gadasaxadebi at_home_pin_telecom ჩარიცხვა, gadasaxadebi at_home_pin_telecom გადარიცხვა, gadasaxadebi at_home_pin_telecom გადასახადები, gadasaxadebi at_home_pin_telecom შევსება, gadasaxadebi at_home_pin_telecom balansi, gadasaxadebi at_home_pin_telecom საფულე, ბალანსი at_home_pin_telecom gadaxda, ბალანსი at_home_pin_telecom ჩარიცხვა, ბალანსი at_home_pin_telecom გადარიცხვა, ბალანსი at_home_pin_telecom გადასახადები, ბალანსი at_home_pin_telecom შევსება, ბალანსი at_home_pin_telecom balansi, ბალანსი at_home_pin_telecom საფულე, shevseba at_home_pin_telecom gadaxda, shevseba at_home_pin_telecom ჩარიცხვა, shevseba at_home_pin_telecom გადარიცხვა, shevseba at_home_pin_telecom გადასახადები, shevseba at_home_pin_telecom შევსება, shevseba at_home_pin_telecom balansi, shevseba at_home_pin_telecom საფულე, safule at_home_pin_telecom gadaxda, safule at_home_pin_telecom ჩარიცხვა, safule at_home_pin_telecom გადარიცხვა, safule at_home_pin_telecom გადასახადები, safule at_home_pin_telecom შევსება, safule at_home_pin_telecom balansi, safule at_home_pin_telecom საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy