ალო ინკოგნიტო

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ალო ინკოგნიტო
←უკან

ალო ინკოგნიტო

onlain allo_incognito gadaxda, onlain allo_incognito ჩარიცხვა, onlain allo_incognito გადარიცხვა, onlain allo_incognito გადასახადები, onlain allo_incognito შევსება, onlain allo_incognito balansi, onlain allo_incognito საფულე, charicxva allo_incognito gadaxda, charicxva allo_incognito ჩარიცხვა, charicxva allo_incognito გადარიცხვა, charicxva allo_incognito გადასახადები, charicxva allo_incognito შევსება, charicxva allo_incognito balansi, charicxva allo_incognito საფულე, gadaricxva allo_incognito gadaxda, gadaricxva allo_incognito ჩარიცხვა, gadaricxva allo_incognito გადარიცხვა, gadaricxva allo_incognito გადასახადები, gadaricxva allo_incognito შევსება, gadaricxva allo_incognito balansi, gadaricxva allo_incognito საფულე, gadasaxadebi allo_incognito gadaxda, gadasaxadebi allo_incognito ჩარიცხვა, gadasaxadebi allo_incognito გადარიცხვა, gadasaxadebi allo_incognito გადასახადები, gadasaxadebi allo_incognito შევსება, gadasaxadebi allo_incognito balansi, gadasaxadebi allo_incognito საფულე, ბალანსი allo_incognito gadaxda, ბალანსი allo_incognito ჩარიცხვა, ბალანსი allo_incognito გადარიცხვა, ბალანსი allo_incognito გადასახადები, ბალანსი allo_incognito შევსება, ბალანსი allo_incognito balansi, ბალანსი allo_incognito საფულე, shevseba allo_incognito gadaxda, shevseba allo_incognito ჩარიცხვა, shevseba allo_incognito გადარიცხვა, shevseba allo_incognito გადასახადები, shevseba allo_incognito შევსება, shevseba allo_incognito balansi, shevseba allo_incognito საფულე, safule allo_incognito gadaxda, safule allo_incognito ჩარიცხვა, safule allo_incognito გადარიცხვა, safule allo_incognito გადასახადები, safule allo_incognito შევსება, safule allo_incognito balansi, safule allo_incognito საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy