მოტივი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

მოტივი
←უკან

მოტივი

onlain motiv gadaxda, onlain motiv ჩარიცხვა, onlain motiv გადარიცხვა, onlain motiv გადასახადები, onlain motiv შევსება, onlain motiv balansi, onlain motiv საფულე, charicxva motiv gadaxda, charicxva motiv ჩარიცხვა, charicxva motiv გადარიცხვა, charicxva motiv გადასახადები, charicxva motiv შევსება, charicxva motiv balansi, charicxva motiv საფულე, gadaricxva motiv gadaxda, gadaricxva motiv ჩარიცხვა, gadaricxva motiv გადარიცხვა, gadaricxva motiv გადასახადები, gadaricxva motiv შევსება, gadaricxva motiv balansi, gadaricxva motiv საფულე, gadasaxadebi motiv gadaxda, gadasaxadebi motiv ჩარიცხვა, gadasaxadebi motiv გადარიცხვა, gadasaxadebi motiv გადასახადები, gadasaxadebi motiv შევსება, gadasaxadebi motiv balansi, gadasaxadebi motiv საფულე, ბალანსი motiv gadaxda, ბალანსი motiv ჩარიცხვა, ბალანსი motiv გადარიცხვა, ბალანსი motiv გადასახადები, ბალანსი motiv შევსება, ბალანსი motiv balansi, ბალანსი motiv საფულე, shevseba motiv gadaxda, shevseba motiv ჩარიცხვა, shevseba motiv გადარიცხვა, shevseba motiv გადასახადები, shevseba motiv შევსება, shevseba motiv balansi, shevseba motiv საფულე, safule motiv gadaxda, safule motiv ჩარიცხვა, safule motiv გადარიცხვა, safule motiv გადასახადები, safule motiv შევსება, safule motiv balansi, safule motiv საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy