სმარტს ასტრახან ჯიესემი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

სმარტს ასტრახან ჯიესემი
←უკან

სმარტს ასტრახან ჯიესემი

onlain smarts_astraxan_gsm gadaxda, onlain smarts_astraxan_gsm ჩარიცხვა, onlain smarts_astraxan_gsm გადარიცხვა, onlain smarts_astraxan_gsm გადასახადები, onlain smarts_astraxan_gsm შევსება, onlain smarts_astraxan_gsm balansi, onlain smarts_astraxan_gsm საფულე, charicxva smarts_astraxan_gsm gadaxda, charicxva smarts_astraxan_gsm ჩარიცხვა, charicxva smarts_astraxan_gsm გადარიცხვა, charicxva smarts_astraxan_gsm გადასახადები, charicxva smarts_astraxan_gsm შევსება, charicxva smarts_astraxan_gsm balansi, charicxva smarts_astraxan_gsm საფულე, gadaricxva smarts_astraxan_gsm gadaxda, gadaricxva smarts_astraxan_gsm ჩარიცხვა, gadaricxva smarts_astraxan_gsm გადარიცხვა, gadaricxva smarts_astraxan_gsm გადასახადები, gadaricxva smarts_astraxan_gsm შევსება, gadaricxva smarts_astraxan_gsm balansi, gadaricxva smarts_astraxan_gsm საფულე, gadasaxadebi smarts_astraxan_gsm gadaxda, gadasaxadebi smarts_astraxan_gsm ჩარიცხვა, gadasaxadebi smarts_astraxan_gsm გადარიცხვა, gadasaxadebi smarts_astraxan_gsm გადასახადები, gadasaxadebi smarts_astraxan_gsm შევსება, gadasaxadebi smarts_astraxan_gsm balansi, gadasaxadebi smarts_astraxan_gsm საფულე, ბალანსი smarts_astraxan_gsm gadaxda, ბალანსი smarts_astraxan_gsm ჩარიცხვა, ბალანსი smarts_astraxan_gsm გადარიცხვა, ბალანსი smarts_astraxan_gsm გადასახადები, ბალანსი smarts_astraxan_gsm შევსება, ბალანსი smarts_astraxan_gsm balansi, ბალანსი smarts_astraxan_gsm საფულე, shevseba smarts_astraxan_gsm gadaxda, shevseba smarts_astraxan_gsm ჩარიცხვა, shevseba smarts_astraxan_gsm გადარიცხვა, shevseba smarts_astraxan_gsm გადასახადები, shevseba smarts_astraxan_gsm შევსება, shevseba smarts_astraxan_gsm balansi, shevseba smarts_astraxan_gsm საფულე, safule smarts_astraxan_gsm gadaxda, safule smarts_astraxan_gsm ჩარიცხვა, safule smarts_astraxan_gsm გადარიცხვა, safule smarts_astraxan_gsm გადასახადები, safule smarts_astraxan_gsm შევსება, safule smarts_astraxan_gsm balansi, safule smarts_astraxan_gsm საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy