მატრიქს მობაილი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

მატრიქს მობაილი
←უკან

მატრიქს მობაილი

onlain matriks_mobile gadaxda, onlain matriks_mobile ჩარიცხვა, onlain matriks_mobile გადარიცხვა, onlain matriks_mobile გადასახადები, onlain matriks_mobile შევსება, onlain matriks_mobile balansi, onlain matriks_mobile საფულე, charicxva matriks_mobile gadaxda, charicxva matriks_mobile ჩარიცხვა, charicxva matriks_mobile გადარიცხვა, charicxva matriks_mobile გადასახადები, charicxva matriks_mobile შევსება, charicxva matriks_mobile balansi, charicxva matriks_mobile საფულე, gadaricxva matriks_mobile gadaxda, gadaricxva matriks_mobile ჩარიცხვა, gadaricxva matriks_mobile გადარიცხვა, gadaricxva matriks_mobile გადასახადები, gadaricxva matriks_mobile შევსება, gadaricxva matriks_mobile balansi, gadaricxva matriks_mobile საფულე, gadasaxadebi matriks_mobile gadaxda, gadasaxadebi matriks_mobile ჩარიცხვა, gadasaxadebi matriks_mobile გადარიცხვა, gadasaxadebi matriks_mobile გადასახადები, gadasaxadebi matriks_mobile შევსება, gadasaxadebi matriks_mobile balansi, gadasaxadebi matriks_mobile საფულე, ბალანსი matriks_mobile gadaxda, ბალანსი matriks_mobile ჩარიცხვა, ბალანსი matriks_mobile გადარიცხვა, ბალანსი matriks_mobile გადასახადები, ბალანსი matriks_mobile შევსება, ბალანსი matriks_mobile balansi, ბალანსი matriks_mobile საფულე, shevseba matriks_mobile gadaxda, shevseba matriks_mobile ჩარიცხვა, shevseba matriks_mobile გადარიცხვა, shevseba matriks_mobile გადასახადები, shevseba matriks_mobile შევსება, shevseba matriks_mobile balansi, shevseba matriks_mobile საფულე, safule matriks_mobile gadaxda, safule matriks_mobile ჩარიცხვა, safule matriks_mobile გადარიცხვა, safule matriks_mobile გადასახადები, safule matriks_mobile შევსება, safule matriks_mobile balansi, safule matriks_mobile საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy