გლობალტელი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

გლობალტელი
←უკან

გლობალტელი

onlain GlobalTel gadaxda, onlain GlobalTel ჩარიცხვა, onlain GlobalTel გადარიცხვა, onlain GlobalTel გადასახადები, onlain GlobalTel შევსება, onlain GlobalTel balansi, onlain GlobalTel საფულე, charicxva GlobalTel gadaxda, charicxva GlobalTel ჩარიცხვა, charicxva GlobalTel გადარიცხვა, charicxva GlobalTel გადასახადები, charicxva GlobalTel შევსება, charicxva GlobalTel balansi, charicxva GlobalTel საფულე, gadaricxva GlobalTel gadaxda, gadaricxva GlobalTel ჩარიცხვა, gadaricxva GlobalTel გადარიცხვა, gadaricxva GlobalTel გადასახადები, gadaricxva GlobalTel შევსება, gadaricxva GlobalTel balansi, gadaricxva GlobalTel საფულე, gadasaxadebi GlobalTel gadaxda, gadasaxadebi GlobalTel ჩარიცხვა, gadasaxadebi GlobalTel გადარიცხვა, gadasaxadebi GlobalTel გადასახადები, gadasaxadebi GlobalTel შევსება, gadasaxadebi GlobalTel balansi, gadasaxadebi GlobalTel საფულე, ბალანსი GlobalTel gadaxda, ბალანსი GlobalTel ჩარიცხვა, ბალანსი GlobalTel გადარიცხვა, ბალანსი GlobalTel გადასახადები, ბალანსი GlobalTel შევსება, ბალანსი GlobalTel balansi, ბალანსი GlobalTel საფულე, shevseba GlobalTel gadaxda, shevseba GlobalTel ჩარიცხვა, shevseba GlobalTel გადარიცხვა, shevseba GlobalTel გადასახადები, shevseba GlobalTel შევსება, shevseba GlobalTel balansi, shevseba GlobalTel საფულე, safule GlobalTel gadaxda, safule GlobalTel ჩარიცხვა, safule GlobalTel გადარიცხვა, safule GlobalTel გადასახადები, safule GlobalTel შევსება, safule GlobalTel balansi, safule GlobalTel საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy