სმარტივი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

სმარტივი
←უკან

სმარტივი

onlain smartivi gadaxda, onlain smartivi ჩარიცხვა, onlain smartivi გადარიცხვა, onlain smartivi გადასახადები, onlain smartivi შევსება, onlain smartivi balansi, onlain smartivi საფულე, charicxva smartivi gadaxda, charicxva smartivi ჩარიცხვა, charicxva smartivi გადარიცხვა, charicxva smartivi გადასახადები, charicxva smartivi შევსება, charicxva smartivi balansi, charicxva smartivi საფულე, gadaricxva smartivi gadaxda, gadaricxva smartivi ჩარიცხვა, gadaricxva smartivi გადარიცხვა, gadaricxva smartivi გადასახადები, gadaricxva smartivi შევსება, gadaricxva smartivi balansi, gadaricxva smartivi საფულე, gadasaxadebi smartivi gadaxda, gadasaxadebi smartivi ჩარიცხვა, gadasaxadebi smartivi გადარიცხვა, gadasaxadebi smartivi გადასახადები, gadasaxadebi smartivi შევსება, gadasaxadebi smartivi balansi, gadasaxadebi smartivi საფულე, ბალანსი smartivi gadaxda, ბალანსი smartivi ჩარიცხვა, ბალანსი smartivi გადარიცხვა, ბალანსი smartivi გადასახადები, ბალანსი smartivi შევსება, ბალანსი smartivi balansi, ბალანსი smartivi საფულე, shevseba smartivi gadaxda, shevseba smartivi ჩარიცხვა, shevseba smartivi გადარიცხვა, shevseba smartivi გადასახადები, shevseba smartivi შევსება, shevseba smartivi balansi, shevseba smartivi საფულე, safule smartivi gadaxda, safule smartivi ჩარიცხვა, safule smartivi გადარიცხვა, safule smartivi გადასახადები, safule smartivi შევსება, safule smartivi balansi, safule smartivi საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy