გლობალსელი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

გლობალსელი
←უკან

გლობალსელი

onlain globalcell gadaxda, onlain globalcell ჩარიცხვა, onlain globalcell გადარიცხვა, onlain globalcell გადასახადები, onlain globalcell შევსება, onlain globalcell balansi, onlain globalcell საფულე, charicxva globalcell gadaxda, charicxva globalcell ჩარიცხვა, charicxva globalcell გადარიცხვა, charicxva globalcell გადასახადები, charicxva globalcell შევსება, charicxva globalcell balansi, charicxva globalcell საფულე, gadaricxva globalcell gadaxda, gadaricxva globalcell ჩარიცხვა, gadaricxva globalcell გადარიცხვა, gadaricxva globalcell გადასახადები, gadaricxva globalcell შევსება, gadaricxva globalcell balansi, gadaricxva globalcell საფულე, gadasaxadebi globalcell gadaxda, gadasaxadebi globalcell ჩარიცხვა, gadasaxadebi globalcell გადარიცხვა, gadasaxadebi globalcell გადასახადები, gadasaxadebi globalcell შევსება, gadasaxadebi globalcell balansi, gadasaxadebi globalcell საფულე, ბალანსი globalcell gadaxda, ბალანსი globalcell ჩარიცხვა, ბალანსი globalcell გადარიცხვა, ბალანსი globalcell გადასახადები, ბალანსი globalcell შევსება, ბალანსი globalcell balansi, ბალანსი globalcell საფულე, shevseba globalcell gadaxda, shevseba globalcell ჩარიცხვა, shevseba globalcell გადარიცხვა, shevseba globalcell გადასახადები, shevseba globalcell შევსება, shevseba globalcell balansi, shevseba globalcell საფულე, safule globalcell gadaxda, safule globalcell ჩარიცხვა, safule globalcell გადარიცხვა, safule globalcell გადასახადები, safule globalcell შევსება, safule globalcell balansi, safule globalcell საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy