ახტელი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ახტელი
←უკან

ახტელი

onlain akhtel gadaxda, onlain akhtel ჩარიცხვა, onlain akhtel გადარიცხვა, onlain akhtel გადასახადები, onlain akhtel შევსება, onlain akhtel balansi, onlain akhtel საფულე, charicxva akhtel gadaxda, charicxva akhtel ჩარიცხვა, charicxva akhtel გადარიცხვა, charicxva akhtel გადასახადები, charicxva akhtel შევსება, charicxva akhtel balansi, charicxva akhtel საფულე, gadaricxva akhtel gadaxda, gadaricxva akhtel ჩარიცხვა, gadaricxva akhtel გადარიცხვა, gadaricxva akhtel გადასახადები, gadaricxva akhtel შევსება, gadaricxva akhtel balansi, gadaricxva akhtel საფულე, gadasaxadebi akhtel gadaxda, gadasaxadebi akhtel ჩარიცხვა, gadasaxadebi akhtel გადარიცხვა, gadasaxadebi akhtel გადასახადები, gadasaxadebi akhtel შევსება, gadasaxadebi akhtel balansi, gadasaxadebi akhtel საფულე, ბალანსი akhtel gadaxda, ბალანსი akhtel ჩარიცხვა, ბალანსი akhtel გადარიცხვა, ბალანსი akhtel გადასახადები, ბალანსი akhtel შევსება, ბალანსი akhtel balansi, ბალანსი akhtel საფულე, shevseba akhtel gadaxda, shevseba akhtel ჩარიცხვა, shevseba akhtel გადარიცხვა, shevseba akhtel გადასახადები, shevseba akhtel შევსება, shevseba akhtel balansi, shevseba akhtel საფულე, safule akhtel gadaxda, safule akhtel ჩარიცხვა, safule akhtel გადარიცხვა, safule akhtel გადასახადები, safule akhtel შევსება, safule akhtel balansi, safule akhtel საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy