საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
←უკან

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

onlain NAPR gadaxda, onlain NAPR ჩარიცხვა, onlain NAPR გადარიცხვა, onlain NAPR გადასახადები, onlain NAPR შევსება, onlain NAPR balansi, onlain NAPR საფულე, charicxva NAPR gadaxda, charicxva NAPR ჩარიცხვა, charicxva NAPR გადარიცხვა, charicxva NAPR გადასახადები, charicxva NAPR შევსება, charicxva NAPR balansi, charicxva NAPR საფულე, gadaricxva NAPR gadaxda, gadaricxva NAPR ჩარიცხვა, gadaricxva NAPR გადარიცხვა, gadaricxva NAPR გადასახადები, gadaricxva NAPR შევსება, gadaricxva NAPR balansi, gadaricxva NAPR საფულე, gadasaxadebi NAPR gadaxda, gadasaxadebi NAPR ჩარიცხვა, gadasaxadebi NAPR გადარიცხვა, gadasaxadebi NAPR გადასახადები, gadasaxadebi NAPR შევსება, gadasaxadebi NAPR balansi, gadasaxadebi NAPR საფულე, ბალანსი NAPR gadaxda, ბალანსი NAPR ჩარიცხვა, ბალანსი NAPR გადარიცხვა, ბალანსი NAPR გადასახადები, ბალანსი NAPR შევსება, ბალანსი NAPR balansi, ბალანსი NAPR საფულე, shevseba NAPR gadaxda, shevseba NAPR ჩარიცხვა, shevseba NAPR გადარიცხვა, shevseba NAPR გადასახადები, shevseba NAPR შევსება, shevseba NAPR balansi, shevseba NAPR საფულე, safule NAPR gadaxda, safule NAPR ჩარიცხვა, safule NAPR გადარიცხვა, safule NAPR გადასახადები, safule NAPR შევსება, safule NAPR balansi, safule NAPR საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy