ქვემო ქართლი TV

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ქვემო ქართლი TV
←უკან

ქვემო ქართლი TV

onlain tv kvemo kartli gadaxda, onlain tv kvemo kartli ჩარიცხვა, onlain tv kvemo kartli გადარიცხვა, onlain tv kvemo kartli გადასახადები, onlain tv kvemo kartli შევსება, onlain tv kvemo kartli balansi, onlain tv kvemo kartli საფულე, charicxva tv kvemo kartli gadaxda, charicxva tv kvemo kartli ჩარიცხვა, charicxva tv kvemo kartli გადარიცხვა, charicxva tv kvemo kartli გადასახადები, charicxva tv kvemo kartli შევსება, charicxva tv kvemo kartli balansi, charicxva tv kvemo kartli საფულე, gadaricxva tv kvemo kartli gadaxda, gadaricxva tv kvemo kartli ჩარიცხვა, gadaricxva tv kvemo kartli გადარიცხვა, gadaricxva tv kvemo kartli გადასახადები, gadaricxva tv kvemo kartli შევსება, gadaricxva tv kvemo kartli balansi, gadaricxva tv kvemo kartli საფულე, gadasaxadebi tv kvemo kartli gadaxda, gadasaxadebi tv kvemo kartli ჩარიცხვა, gadasaxadebi tv kvemo kartli გადარიცხვა, gadasaxadebi tv kvemo kartli გადასახადები, gadasaxadebi tv kvemo kartli შევსება, gadasaxadebi tv kvemo kartli balansi, gadasaxadebi tv kvemo kartli საფულე, ბალანსი tv kvemo kartli gadaxda, ბალანსი tv kvemo kartli ჩარიცხვა, ბალანსი tv kvemo kartli გადარიცხვა, ბალანსი tv kvemo kartli გადასახადები, ბალანსი tv kvemo kartli შევსება, ბალანსი tv kvemo kartli balansi, ბალანსი tv kvemo kartli საფულე, shevseba tv kvemo kartli gadaxda, shevseba tv kvemo kartli ჩარიცხვა, shevseba tv kvemo kartli გადარიცხვა, shevseba tv kvemo kartli გადასახადები, shevseba tv kvemo kartli შევსება, shevseba tv kvemo kartli balansi, shevseba tv kvemo kartli საფულე, safule tv kvemo kartli gadaxda, safule tv kvemo kartli ჩარიცხვა, safule tv kvemo kartli გადარიცხვა, safule tv kvemo kartli გადასახადები, safule tv kvemo kartli შევსება, safule tv kvemo kartli balansi, safule tv kvemo kartli საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy