მარგალიტი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

მარგალიტი
←უკან

მარგალიტი

onlain margaliti gadaxda, onlain margaliti ჩარიცხვა, onlain margaliti გადარიცხვა, onlain margaliti გადასახადები, onlain margaliti შევსება, onlain margaliti balansi, onlain margaliti საფულე, charicxva margaliti gadaxda, charicxva margaliti ჩარიცხვა, charicxva margaliti გადარიცხვა, charicxva margaliti გადასახადები, charicxva margaliti შევსება, charicxva margaliti balansi, charicxva margaliti საფულე, gadaricxva margaliti gadaxda, gadaricxva margaliti ჩარიცხვა, gadaricxva margaliti გადარიცხვა, gadaricxva margaliti გადასახადები, gadaricxva margaliti შევსება, gadaricxva margaliti balansi, gadaricxva margaliti საფულე, gadasaxadebi margaliti gadaxda, gadasaxadebi margaliti ჩარიცხვა, gadasaxadebi margaliti გადარიცხვა, gadasaxadebi margaliti გადასახადები, gadasaxadebi margaliti შევსება, gadasaxadebi margaliti balansi, gadasaxadebi margaliti საფულე, ბალანსი margaliti gadaxda, ბალანსი margaliti ჩარიცხვა, ბალანსი margaliti გადარიცხვა, ბალანსი margaliti გადასახადები, ბალანსი margaliti შევსება, ბალანსი margaliti balansi, ბალანსი margaliti საფულე, shevseba margaliti gadaxda, shevseba margaliti ჩარიცხვა, shevseba margaliti გადარიცხვა, shevseba margaliti გადასახადები, shevseba margaliti შევსება, shevseba margaliti balansi, shevseba margaliti საფულე, safule margaliti gadaxda, safule margaliti ჩარიცხვა, safule margaliti გადარიცხვა, safule margaliti გადასახადები, safule margaliti შევსება, safule margaliti balansi, safule margaliti საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy