ექსპრესლაინი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ექსპრესლაინი
←უკან

ექსპრესლაინი

onlain Expressline gadaxda, onlain Expressline ჩარიცხვა, onlain Expressline გადარიცხვა, onlain Expressline გადასახადები, onlain Expressline შევსება, onlain Expressline balansi, onlain Expressline საფულე, charicxva Expressline gadaxda, charicxva Expressline ჩარიცხვა, charicxva Expressline გადარიცხვა, charicxva Expressline გადასახადები, charicxva Expressline შევსება, charicxva Expressline balansi, charicxva Expressline საფულე, gadaricxva Expressline gadaxda, gadaricxva Expressline ჩარიცხვა, gadaricxva Expressline გადარიცხვა, gadaricxva Expressline გადასახადები, gadaricxva Expressline შევსება, gadaricxva Expressline balansi, gadaricxva Expressline საფულე, gadasaxadebi Expressline gadaxda, gadasaxadebi Expressline ჩარიცხვა, gadasaxadebi Expressline გადარიცხვა, gadasaxadebi Expressline გადასახადები, gadasaxadebi Expressline შევსება, gadasaxadebi Expressline balansi, gadasaxadebi Expressline საფულე, ბალანსი Expressline gadaxda, ბალანსი Expressline ჩარიცხვა, ბალანსი Expressline გადარიცხვა, ბალანსი Expressline გადასახადები, ბალანსი Expressline შევსება, ბალანსი Expressline balansi, ბალანსი Expressline საფულე, shevseba Expressline gadaxda, shevseba Expressline ჩარიცხვა, shevseba Expressline გადარიცხვა, shevseba Expressline გადასახადები, shevseba Expressline შევსება, shevseba Expressline balansi, shevseba Expressline საფულე, safule Expressline gadaxda, safule Expressline ჩარიცხვა, safule Expressline გადარიცხვა, safule Expressline გადასახადები, safule Expressline შევსება, safule Expressline balansi, safule Expressline საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy