ლინონი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ლინონი
←უკან

ლინონი

onlain Linoni gadaxda, onlain Linoni ჩარიცხვა, onlain Linoni გადარიცხვა, onlain Linoni გადასახადები, onlain Linoni შევსება, onlain Linoni balansi, onlain Linoni საფულე, charicxva Linoni gadaxda, charicxva Linoni ჩარიცხვა, charicxva Linoni გადარიცხვა, charicxva Linoni გადასახადები, charicxva Linoni შევსება, charicxva Linoni balansi, charicxva Linoni საფულე, gadaricxva Linoni gadaxda, gadaricxva Linoni ჩარიცხვა, gadaricxva Linoni გადარიცხვა, gadaricxva Linoni გადასახადები, gadaricxva Linoni შევსება, gadaricxva Linoni balansi, gadaricxva Linoni საფულე, gadasaxadebi Linoni gadaxda, gadasaxadebi Linoni ჩარიცხვა, gadasaxadebi Linoni გადარიცხვა, gadasaxadebi Linoni გადასახადები, gadasaxadebi Linoni შევსება, gadasaxadebi Linoni balansi, gadasaxadebi Linoni საფულე, ბალანსი Linoni gadaxda, ბალანსი Linoni ჩარიცხვა, ბალანსი Linoni გადარიცხვა, ბალანსი Linoni გადასახადები, ბალანსი Linoni შევსება, ბალანსი Linoni balansi, ბალანსი Linoni საფულე, shevseba Linoni gadaxda, shevseba Linoni ჩარიცხვა, shevseba Linoni გადარიცხვა, shevseba Linoni გადასახადები, shevseba Linoni შევსება, shevseba Linoni balansi, shevseba Linoni საფულე, safule Linoni gadaxda, safule Linoni ჩარიცხვა, safule Linoni გადარიცხვა, safule Linoni გადასახადები, safule Linoni შევსება, safule Linoni balansi, safule Linoni საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy