შემოსავლების სამსახური

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

შემოსავლების სამსახური
←უკან

შემოსავლების სამსახური

onlain RS serv gadaxda, onlain RS serv ჩარიცხვა, onlain RS serv გადარიცხვა, onlain RS serv გადასახადები, onlain RS serv შევსება, onlain RS serv balansi, onlain RS serv საფულე, charicxva RS serv gadaxda, charicxva RS serv ჩარიცხვა, charicxva RS serv გადარიცხვა, charicxva RS serv გადასახადები, charicxva RS serv შევსება, charicxva RS serv balansi, charicxva RS serv საფულე, gadaricxva RS serv gadaxda, gadaricxva RS serv ჩარიცხვა, gadaricxva RS serv გადარიცხვა, gadaricxva RS serv გადასახადები, gadaricxva RS serv შევსება, gadaricxva RS serv balansi, gadaricxva RS serv საფულე, gadasaxadebi RS serv gadaxda, gadasaxadebi RS serv ჩარიცხვა, gadasaxadebi RS serv გადარიცხვა, gadasaxadebi RS serv გადასახადები, gadasaxadebi RS serv შევსება, gadasaxadebi RS serv balansi, gadasaxadebi RS serv საფულე, ბალანსი RS serv gadaxda, ბალანსი RS serv ჩარიცხვა, ბალანსი RS serv გადარიცხვა, ბალანსი RS serv გადასახადები, ბალანსი RS serv შევსება, ბალანსი RS serv balansi, ბალანსი RS serv საფულე, shevseba RS serv gadaxda, shevseba RS serv ჩარიცხვა, shevseba RS serv გადარიცხვა, shevseba RS serv გადასახადები, shevseba RS serv შევსება, shevseba RS serv balansi, shevseba RS serv საფულე, safule RS serv gadaxda, safule RS serv ჩარიცხვა, safule RS serv გადარიცხვა, safule RS serv გადასახადები, safule RS serv შევსება, safule RS serv balansi, safule RS serv საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy