სითიფონი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

სითიფონი
←უკან

სითიფონი

onlain CITYPHONE gadaxda, onlain CITYPHONE ჩარიცხვა, onlain CITYPHONE გადარიცხვა, onlain CITYPHONE გადასახადები, onlain CITYPHONE შევსება, onlain CITYPHONE balansi, onlain CITYPHONE საფულე, charicxva CITYPHONE gadaxda, charicxva CITYPHONE ჩარიცხვა, charicxva CITYPHONE გადარიცხვა, charicxva CITYPHONE გადასახადები, charicxva CITYPHONE შევსება, charicxva CITYPHONE balansi, charicxva CITYPHONE საფულე, gadaricxva CITYPHONE gadaxda, gadaricxva CITYPHONE ჩარიცხვა, gadaricxva CITYPHONE გადარიცხვა, gadaricxva CITYPHONE გადასახადები, gadaricxva CITYPHONE შევსება, gadaricxva CITYPHONE balansi, gadaricxva CITYPHONE საფულე, gadasaxadebi CITYPHONE gadaxda, gadasaxadebi CITYPHONE ჩარიცხვა, gadasaxadebi CITYPHONE გადარიცხვა, gadasaxadebi CITYPHONE გადასახადები, gadasaxadebi CITYPHONE შევსება, gadasaxadebi CITYPHONE balansi, gadasaxadebi CITYPHONE საფულე, ბალანსი CITYPHONE gadaxda, ბალანსი CITYPHONE ჩარიცხვა, ბალანსი CITYPHONE გადარიცხვა, ბალანსი CITYPHONE გადასახადები, ბალანსი CITYPHONE შევსება, ბალანსი CITYPHONE balansi, ბალანსი CITYPHONE საფულე, shevseba CITYPHONE gadaxda, shevseba CITYPHONE ჩარიცხვა, shevseba CITYPHONE გადარიცხვა, shevseba CITYPHONE გადასახადები, shevseba CITYPHONE შევსება, shevseba CITYPHONE balansi, shevseba CITYPHONE საფულე, safule CITYPHONE gadaxda, safule CITYPHONE ჩარიცხვა, safule CITYPHONE გადარიცხვა, safule CITYPHONE გადასახადები, safule CITYPHONE შევსება, safule CITYPHONE balansi, safule CITYPHONE საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy