სამოქალაქო რეესტრის მომსახურების საფასური გადახდა

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

სამოქალაქო რეესტრის მომსახურების საფასური გადახდა
←უკან

სამოქალაქო რეესტრის მომსახურების საფასური გადახდა

onlain CRA gadaxda, onlain CRA ჩარიცხვა, onlain CRA გადარიცხვა, onlain CRA გადასახადები, onlain CRA შევსება, onlain CRA balansi, onlain CRA საფულე, charicxva CRA gadaxda, charicxva CRA ჩარიცხვა, charicxva CRA გადარიცხვა, charicxva CRA გადასახადები, charicxva CRA შევსება, charicxva CRA balansi, charicxva CRA საფულე, gadaricxva CRA gadaxda, gadaricxva CRA ჩარიცხვა, gadaricxva CRA გადარიცხვა, gadaricxva CRA გადასახადები, gadaricxva CRA შევსება, gadaricxva CRA balansi, gadaricxva CRA საფულე, gadasaxadebi CRA gadaxda, gadasaxadebi CRA ჩარიცხვა, gadasaxadebi CRA გადარიცხვა, gadasaxadebi CRA გადასახადები, gadasaxadebi CRA შევსება, gadasaxadebi CRA balansi, gadasaxadebi CRA საფულე, ბალანსი CRA gadaxda, ბალანსი CRA ჩარიცხვა, ბალანსი CRA გადარიცხვა, ბალანსი CRA გადასახადები, ბალანსი CRA შევსება, ბალანსი CRA balansi, ბალანსი CRA საფულე, shevseba CRA gadaxda, shevseba CRA ჩარიცხვა, shevseba CRA გადარიცხვა, shevseba CRA გადასახადები, shevseba CRA შევსება, shevseba CRA balansi, shevseba CRA საფულე, safule CRA gadaxda, safule CRA ჩარიცხვა, safule CRA გადარიცხვა, safule CRA გადასახადები, safule CRA შევსება, safule CRA balansi, safule CRA საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy