ატესტატებისა და დიპლომების დამზადების საფასურის გადახდა

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ატესტატებისა და დიპლომების დამზადების საფასურის გადახდა
←უკან

ატესტატებისა და დიპლომების დამზადების საფასურის გადახდა

onlain CRA MES gadaxda, onlain CRA MES ჩარიცხვა, onlain CRA MES გადარიცხვა, onlain CRA MES გადასახადები, onlain CRA MES შევსება, onlain CRA MES balansi, onlain CRA MES საფულე, charicxva CRA MES gadaxda, charicxva CRA MES ჩარიცხვა, charicxva CRA MES გადარიცხვა, charicxva CRA MES გადასახადები, charicxva CRA MES შევსება, charicxva CRA MES balansi, charicxva CRA MES საფულე, gadaricxva CRA MES gadaxda, gadaricxva CRA MES ჩარიცხვა, gadaricxva CRA MES გადარიცხვა, gadaricxva CRA MES გადასახადები, gadaricxva CRA MES შევსება, gadaricxva CRA MES balansi, gadaricxva CRA MES საფულე, gadasaxadebi CRA MES gadaxda, gadasaxadebi CRA MES ჩარიცხვა, gadasaxadebi CRA MES გადარიცხვა, gadasaxadebi CRA MES გადასახადები, gadasaxadebi CRA MES შევსება, gadasaxadebi CRA MES balansi, gadasaxadebi CRA MES საფულე, ბალანსი CRA MES gadaxda, ბალანსი CRA MES ჩარიცხვა, ბალანსი CRA MES გადარიცხვა, ბალანსი CRA MES გადასახადები, ბალანსი CRA MES შევსება, ბალანსი CRA MES balansi, ბალანსი CRA MES საფულე, shevseba CRA MES gadaxda, shevseba CRA MES ჩარიცხვა, shevseba CRA MES გადარიცხვა, shevseba CRA MES გადასახადები, shevseba CRA MES შევსება, shevseba CRA MES balansi, shevseba CRA MES საფულე, safule CRA MES gadaxda, safule CRA MES ჩარიცხვა, safule CRA MES გადარიცხვა, safule CRA MES გადასახადები, safule CRA MES შევსება, safule CRA MES balansi, safule CRA MES საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy