საქ. ფოსტის ტრანსპორტირების საფასურის გადახდა

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

საქ. ფოსტის ტრანსპორტირების საფასურის გადახდა
←უკან

საქ. ფოსტის ტრანსპორტირების საფასურის გადახდა

onlain CRA POST gadaxda, onlain CRA POST ჩარიცხვა, onlain CRA POST გადარიცხვა, onlain CRA POST გადასახადები, onlain CRA POST შევსება, onlain CRA POST balansi, onlain CRA POST საფულე, charicxva CRA POST gadaxda, charicxva CRA POST ჩარიცხვა, charicxva CRA POST გადარიცხვა, charicxva CRA POST გადასახადები, charicxva CRA POST შევსება, charicxva CRA POST balansi, charicxva CRA POST საფულე, gadaricxva CRA POST gadaxda, gadaricxva CRA POST ჩარიცხვა, gadaricxva CRA POST გადარიცხვა, gadaricxva CRA POST გადასახადები, gadaricxva CRA POST შევსება, gadaricxva CRA POST balansi, gadaricxva CRA POST საფულე, gadasaxadebi CRA POST gadaxda, gadasaxadebi CRA POST ჩარიცხვა, gadasaxadebi CRA POST გადარიცხვა, gadasaxadebi CRA POST გადასახადები, gadasaxadebi CRA POST შევსება, gadasaxadebi CRA POST balansi, gadasaxadebi CRA POST საფულე, ბალანსი CRA POST gadaxda, ბალანსი CRA POST ჩარიცხვა, ბალანსი CRA POST გადარიცხვა, ბალანსი CRA POST გადასახადები, ბალანსი CRA POST შევსება, ბალანსი CRA POST balansi, ბალანსი CRA POST საფულე, shevseba CRA POST gadaxda, shevseba CRA POST ჩარიცხვა, shevseba CRA POST გადარიცხვა, shevseba CRA POST გადასახადები, shevseba CRA POST შევსება, shevseba CRA POST balansi, shevseba CRA POST საფულე, safule CRA POST gadaxda, safule CRA POST ჩარიცხვა, safule CRA POST გადარიცხვა, safule CRA POST გადასახადები, safule CRA POST შევსება, safule CRA POST balansi, safule CRA POST საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy