ექსტრანეტი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ექსტრანეტი
←უკან

ექსტრანეტი

onlain Extranet gadaxda, onlain Extranet ჩარიცხვა, onlain Extranet გადარიცხვა, onlain Extranet გადასახადები, onlain Extranet შევსება, onlain Extranet balansi, onlain Extranet საფულე, charicxva Extranet gadaxda, charicxva Extranet ჩარიცხვა, charicxva Extranet გადარიცხვა, charicxva Extranet გადასახადები, charicxva Extranet შევსება, charicxva Extranet balansi, charicxva Extranet საფულე, gadaricxva Extranet gadaxda, gadaricxva Extranet ჩარიცხვა, gadaricxva Extranet გადარიცხვა, gadaricxva Extranet გადასახადები, gadaricxva Extranet შევსება, gadaricxva Extranet balansi, gadaricxva Extranet საფულე, gadasaxadebi Extranet gadaxda, gadasaxadebi Extranet ჩარიცხვა, gadasaxadebi Extranet გადარიცხვა, gadasaxadebi Extranet გადასახადები, gadasaxadebi Extranet შევსება, gadasaxadebi Extranet balansi, gadasaxadebi Extranet საფულე, ბალანსი Extranet gadaxda, ბალანსი Extranet ჩარიცხვა, ბალანსი Extranet გადარიცხვა, ბალანსი Extranet გადასახადები, ბალანსი Extranet შევსება, ბალანსი Extranet balansi, ბალანსი Extranet საფულე, shevseba Extranet gadaxda, shevseba Extranet ჩარიცხვა, shevseba Extranet გადარიცხვა, shevseba Extranet გადასახადები, shevseba Extranet შევსება, shevseba Extranet balansi, shevseba Extranet საფულე, safule Extranet gadaxda, safule Extranet ჩარიცხვა, safule Extranet გადარიცხვა, safule Extranet გადასახადები, safule Extranet შევსება, safule Extranet balansi, safule Extranet საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy