ბესტექსი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ბესტექსი
←უკან

ბესტექსი

onlain Bestex gadaxda, onlain Bestex ჩარიცხვა, onlain Bestex გადარიცხვა, onlain Bestex გადასახადები, onlain Bestex შევსება, onlain Bestex balansi, onlain Bestex საფულე, charicxva Bestex gadaxda, charicxva Bestex ჩარიცხვა, charicxva Bestex გადარიცხვა, charicxva Bestex გადასახადები, charicxva Bestex შევსება, charicxva Bestex balansi, charicxva Bestex საფულე, gadaricxva Bestex gadaxda, gadaricxva Bestex ჩარიცხვა, gadaricxva Bestex გადარიცხვა, gadaricxva Bestex გადასახადები, gadaricxva Bestex შევსება, gadaricxva Bestex balansi, gadaricxva Bestex საფულე, gadasaxadebi Bestex gadaxda, gadasaxadebi Bestex ჩარიცხვა, gadasaxadebi Bestex გადარიცხვა, gadasaxadebi Bestex გადასახადები, gadasaxadebi Bestex შევსება, gadasaxadebi Bestex balansi, gadasaxadebi Bestex საფულე, ბალანსი Bestex gadaxda, ბალანსი Bestex ჩარიცხვა, ბალანსი Bestex გადარიცხვა, ბალანსი Bestex გადასახადები, ბალანსი Bestex შევსება, ბალანსი Bestex balansi, ბალანსი Bestex საფულე, shevseba Bestex gadaxda, shevseba Bestex ჩარიცხვა, shevseba Bestex გადარიცხვა, shevseba Bestex გადასახადები, shevseba Bestex შევსება, shevseba Bestex balansi, shevseba Bestex საფულე, safule Bestex gadaxda, safule Bestex ჩარიცხვა, safule Bestex გადარიცხვა, safule Bestex გადასახადები, safule Bestex შევსება, safule Bestex balansi, safule Bestex საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy