კამექსი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

კამექსი
←უკან

კამექსი

onlain Camex gadaxda, onlain Camex ჩარიცხვა, onlain Camex გადარიცხვა, onlain Camex გადასახადები, onlain Camex შევსება, onlain Camex balansi, onlain Camex საფულე, charicxva Camex gadaxda, charicxva Camex ჩარიცხვა, charicxva Camex გადარიცხვა, charicxva Camex გადასახადები, charicxva Camex შევსება, charicxva Camex balansi, charicxva Camex საფულე, gadaricxva Camex gadaxda, gadaricxva Camex ჩარიცხვა, gadaricxva Camex გადარიცხვა, gadaricxva Camex გადასახადები, gadaricxva Camex შევსება, gadaricxva Camex balansi, gadaricxva Camex საფულე, gadasaxadebi Camex gadaxda, gadasaxadebi Camex ჩარიცხვა, gadasaxadebi Camex გადარიცხვა, gadasaxadebi Camex გადასახადები, gadasaxadebi Camex შევსება, gadasaxadebi Camex balansi, gadasaxadebi Camex საფულე, ბალანსი Camex gadaxda, ბალანსი Camex ჩარიცხვა, ბალანსი Camex გადარიცხვა, ბალანსი Camex გადასახადები, ბალანსი Camex შევსება, ბალანსი Camex balansi, ბალანსი Camex საფულე, shevseba Camex gadaxda, shevseba Camex ჩარიცხვა, shevseba Camex გადარიცხვა, shevseba Camex გადასახადები, shevseba Camex შევსება, shevseba Camex balansi, shevseba Camex საფულე, safule Camex gadaxda, safule Camex ჩარიცხვა, safule Camex გადარიცხვა, safule Camex გადასახადები, safule Camex შევსება, safule Camex balansi, safule Camex საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy