კავკასიის უნივერსიტეტი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

კავკასიის უნივერსიტეტი
←უკან

კავკასიის უნივერსიტეტი

onlain Caucasus university gadaxda, onlain Caucasus university ჩარიცხვა, onlain Caucasus university გადარიცხვა, onlain Caucasus university გადასახადები, onlain Caucasus university შევსება, onlain Caucasus university balansi, onlain Caucasus university საფულე, charicxva Caucasus university gadaxda, charicxva Caucasus university ჩარიცხვა, charicxva Caucasus university გადარიცხვა, charicxva Caucasus university გადასახადები, charicxva Caucasus university შევსება, charicxva Caucasus university balansi, charicxva Caucasus university საფულე, gadaricxva Caucasus university gadaxda, gadaricxva Caucasus university ჩარიცხვა, gadaricxva Caucasus university გადარიცხვა, gadaricxva Caucasus university გადასახადები, gadaricxva Caucasus university შევსება, gadaricxva Caucasus university balansi, gadaricxva Caucasus university საფულე, gadasaxadebi Caucasus university gadaxda, gadasaxadebi Caucasus university ჩარიცხვა, gadasaxadebi Caucasus university გადარიცხვა, gadasaxadebi Caucasus university გადასახადები, gadasaxadebi Caucasus university შევსება, gadasaxadebi Caucasus university balansi, gadasaxadebi Caucasus university საფულე, ბალანსი Caucasus university gadaxda, ბალანსი Caucasus university ჩარიცხვა, ბალანსი Caucasus university გადარიცხვა, ბალანსი Caucasus university გადასახადები, ბალანსი Caucasus university შევსება, ბალანსი Caucasus university balansi, ბალანსი Caucasus university საფულე, shevseba Caucasus university gadaxda, shevseba Caucasus university ჩარიცხვა, shevseba Caucasus university გადარიცხვა, shevseba Caucasus university გადასახადები, shevseba Caucasus university შევსება, shevseba Caucasus university balansi, shevseba Caucasus university საფულე, safule Caucasus university gadaxda, safule Caucasus university ჩარიცხვა, safule Caucasus university გადარიცხვა, safule Caucasus university გადასახადები, safule Caucasus university შევსება, safule Caucasus university balansi, safule Caucasus university საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy