საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
←უკან

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

onlain GCCI gadaxda, onlain GCCI ჩარიცხვა, onlain GCCI გადარიცხვა, onlain GCCI გადასახადები, onlain GCCI შევსება, onlain GCCI balansi, onlain GCCI საფულე, charicxva GCCI gadaxda, charicxva GCCI ჩარიცხვა, charicxva GCCI გადარიცხვა, charicxva GCCI გადასახადები, charicxva GCCI შევსება, charicxva GCCI balansi, charicxva GCCI საფულე, gadaricxva GCCI gadaxda, gadaricxva GCCI ჩარიცხვა, gadaricxva GCCI გადარიცხვა, gadaricxva GCCI გადასახადები, gadaricxva GCCI შევსება, gadaricxva GCCI balansi, gadaricxva GCCI საფულე, gadasaxadebi GCCI gadaxda, gadasaxadebi GCCI ჩარიცხვა, gadasaxadebi GCCI გადარიცხვა, gadasaxadebi GCCI გადასახადები, gadasaxadebi GCCI შევსება, gadasaxadebi GCCI balansi, gadasaxadebi GCCI საფულე, ბალანსი GCCI gadaxda, ბალანსი GCCI ჩარიცხვა, ბალანსი GCCI გადარიცხვა, ბალანსი GCCI გადასახადები, ბალანსი GCCI შევსება, ბალანსი GCCI balansi, ბალანსი GCCI საფულე, shevseba GCCI gadaxda, shevseba GCCI ჩარიცხვა, shevseba GCCI გადარიცხვა, shevseba GCCI გადასახადები, shevseba GCCI შევსება, shevseba GCCI balansi, shevseba GCCI საფულე, safule GCCI gadaxda, safule GCCI ჩარიცხვა, safule GCCI გადარიცხვა, safule GCCI გადასახადები, safule GCCI შევსება, safule GCCI balansi, safule GCCI საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy