საქართველოს ფოსტა - ტერმინალი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

საქართველოს ფოსტა - ტერმინალი
←უკან

საქართველოს ფოსტა - ტერმინალი

onlain GPTERMINAL gadaxda, onlain GPTERMINAL ჩარიცხვა, onlain GPTERMINAL გადარიცხვა, onlain GPTERMINAL გადასახადები, onlain GPTERMINAL შევსება, onlain GPTERMINAL balansi, onlain GPTERMINAL საფულე, charicxva GPTERMINAL gadaxda, charicxva GPTERMINAL ჩარიცხვა, charicxva GPTERMINAL გადარიცხვა, charicxva GPTERMINAL გადასახადები, charicxva GPTERMINAL შევსება, charicxva GPTERMINAL balansi, charicxva GPTERMINAL საფულე, gadaricxva GPTERMINAL gadaxda, gadaricxva GPTERMINAL ჩარიცხვა, gadaricxva GPTERMINAL გადარიცხვა, gadaricxva GPTERMINAL გადასახადები, gadaricxva GPTERMINAL შევსება, gadaricxva GPTERMINAL balansi, gadaricxva GPTERMINAL საფულე, gadasaxadebi GPTERMINAL gadaxda, gadasaxadebi GPTERMINAL ჩარიცხვა, gadasaxadebi GPTERMINAL გადარიცხვა, gadasaxadebi GPTERMINAL გადასახადები, gadasaxadebi GPTERMINAL შევსება, gadasaxadebi GPTERMINAL balansi, gadasaxadebi GPTERMINAL საფულე, ბალანსი GPTERMINAL gadaxda, ბალანსი GPTERMINAL ჩარიცხვა, ბალანსი GPTERMINAL გადარიცხვა, ბალანსი GPTERMINAL გადასახადები, ბალანსი GPTERMINAL შევსება, ბალანსი GPTERMINAL balansi, ბალანსი GPTERMINAL საფულე, shevseba GPTERMINAL gadaxda, shevseba GPTERMINAL ჩარიცხვა, shevseba GPTERMINAL გადარიცხვა, shevseba GPTERMINAL გადასახადები, shevseba GPTERMINAL შევსება, shevseba GPTERMINAL balansi, shevseba GPTERMINAL საფულე, safule GPTERMINAL gadaxda, safule GPTERMINAL ჩარიცხვა, safule GPTERMINAL გადარიცხვა, safule GPTERMINAL გადასახადები, safule GPTERMINAL შევსება, safule GPTERMINAL balansi, safule GPTERMINAL საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy