საქართველოს ფოსტა - მომსახურება

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

საქართველოს ფოსტა - მომსახურება
←უკან

საქართველოს ფოსტა - მომსახურება

onlain GPADDSERV gadaxda, onlain GPADDSERV ჩარიცხვა, onlain GPADDSERV გადარიცხვა, onlain GPADDSERV გადასახადები, onlain GPADDSERV შევსება, onlain GPADDSERV balansi, onlain GPADDSERV საფულე, charicxva GPADDSERV gadaxda, charicxva GPADDSERV ჩარიცხვა, charicxva GPADDSERV გადარიცხვა, charicxva GPADDSERV გადასახადები, charicxva GPADDSERV შევსება, charicxva GPADDSERV balansi, charicxva GPADDSERV საფულე, gadaricxva GPADDSERV gadaxda, gadaricxva GPADDSERV ჩარიცხვა, gadaricxva GPADDSERV გადარიცხვა, gadaricxva GPADDSERV გადასახადები, gadaricxva GPADDSERV შევსება, gadaricxva GPADDSERV balansi, gadaricxva GPADDSERV საფულე, gadasaxadebi GPADDSERV gadaxda, gadasaxadebi GPADDSERV ჩარიცხვა, gadasaxadebi GPADDSERV გადარიცხვა, gadasaxadebi GPADDSERV გადასახადები, gadasaxadebi GPADDSERV შევსება, gadasaxadebi GPADDSERV balansi, gadasaxadebi GPADDSERV საფულე, ბალანსი GPADDSERV gadaxda, ბალანსი GPADDSERV ჩარიცხვა, ბალანსი GPADDSERV გადარიცხვა, ბალანსი GPADDSERV გადასახადები, ბალანსი GPADDSERV შევსება, ბალანსი GPADDSERV balansi, ბალანსი GPADDSERV საფულე, shevseba GPADDSERV gadaxda, shevseba GPADDSERV ჩარიცხვა, shevseba GPADDSERV გადარიცხვა, shevseba GPADDSERV გადასახადები, shevseba GPADDSERV შევსება, shevseba GPADDSERV balansi, shevseba GPADDSERV საფულე, safule GPADDSERV gadaxda, safule GPADDSERV ჩარიცხვა, safule GPADDSERV გადარიცხვა, safule GPADDSERV გადასახადები, safule GPADDSERV შევსება, safule GPADDSERV balansi, safule GPADDSERV საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy