საქართველოს ფოსტა - იმპორტი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

საქართველოს ფოსტა - იმპორტი
←უკან

საქართველოს ფოსტა - იმპორტი

onlain GPTRIMPORT gadaxda, onlain GPTRIMPORT ჩარიცხვა, onlain GPTRIMPORT გადარიცხვა, onlain GPTRIMPORT გადასახადები, onlain GPTRIMPORT შევსება, onlain GPTRIMPORT balansi, onlain GPTRIMPORT საფულე, charicxva GPTRIMPORT gadaxda, charicxva GPTRIMPORT ჩარიცხვა, charicxva GPTRIMPORT გადარიცხვა, charicxva GPTRIMPORT გადასახადები, charicxva GPTRIMPORT შევსება, charicxva GPTRIMPORT balansi, charicxva GPTRIMPORT საფულე, gadaricxva GPTRIMPORT gadaxda, gadaricxva GPTRIMPORT ჩარიცხვა, gadaricxva GPTRIMPORT გადარიცხვა, gadaricxva GPTRIMPORT გადასახადები, gadaricxva GPTRIMPORT შევსება, gadaricxva GPTRIMPORT balansi, gadaricxva GPTRIMPORT საფულე, gadasaxadebi GPTRIMPORT gadaxda, gadasaxadebi GPTRIMPORT ჩარიცხვა, gadasaxadebi GPTRIMPORT გადარიცხვა, gadasaxadebi GPTRIMPORT გადასახადები, gadasaxadebi GPTRIMPORT შევსება, gadasaxadebi GPTRIMPORT balansi, gadasaxadebi GPTRIMPORT საფულე, ბალანსი GPTRIMPORT gadaxda, ბალანსი GPTRIMPORT ჩარიცხვა, ბალანსი GPTRIMPORT გადარიცხვა, ბალანსი GPTRIMPORT გადასახადები, ბალანსი GPTRIMPORT შევსება, ბალანსი GPTRIMPORT balansi, ბალანსი GPTRIMPORT საფულე, shevseba GPTRIMPORT gadaxda, shevseba GPTRIMPORT ჩარიცხვა, shevseba GPTRIMPORT გადარიცხვა, shevseba GPTRIMPORT გადასახადები, shevseba GPTRIMPORT შევსება, shevseba GPTRIMPORT balansi, shevseba GPTRIMPORT საფულე, safule GPTRIMPORT gadaxda, safule GPTRIMPORT ჩარიცხვა, safule GPTRIMPORT გადარიცხვა, safule GPTRIMPORT გადასახადები, safule GPTRIMPORT შევსება, safule GPTRIMPORT balansi, safule GPTRIMPORT საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy