საქართველოს ფოსტა - დღგ

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

საქართველოს ფოსტა - დღგ
←უკან

საქართველოს ფოსტა - დღგ

onlain GPTRVAT gadaxda, onlain GPTRVAT ჩარიცხვა, onlain GPTRVAT გადარიცხვა, onlain GPTRVAT გადასახადები, onlain GPTRVAT შევსება, onlain GPTRVAT balansi, onlain GPTRVAT საფულე, charicxva GPTRVAT gadaxda, charicxva GPTRVAT ჩარიცხვა, charicxva GPTRVAT გადარიცხვა, charicxva GPTRVAT გადასახადები, charicxva GPTRVAT შევსება, charicxva GPTRVAT balansi, charicxva GPTRVAT საფულე, gadaricxva GPTRVAT gadaxda, gadaricxva GPTRVAT ჩარიცხვა, gadaricxva GPTRVAT გადარიცხვა, gadaricxva GPTRVAT გადასახადები, gadaricxva GPTRVAT შევსება, gadaricxva GPTRVAT balansi, gadaricxva GPTRVAT საფულე, gadasaxadebi GPTRVAT gadaxda, gadasaxadebi GPTRVAT ჩარიცხვა, gadasaxadebi GPTRVAT გადარიცხვა, gadasaxadebi GPTRVAT გადასახადები, gadasaxadebi GPTRVAT შევსება, gadasaxadebi GPTRVAT balansi, gadasaxadebi GPTRVAT საფულე, ბალანსი GPTRVAT gadaxda, ბალანსი GPTRVAT ჩარიცხვა, ბალანსი GPTRVAT გადარიცხვა, ბალანსი GPTRVAT გადასახადები, ბალანსი GPTRVAT შევსება, ბალანსი GPTRVAT balansi, ბალანსი GPTRVAT საფულე, shevseba GPTRVAT gadaxda, shevseba GPTRVAT ჩარიცხვა, shevseba GPTRVAT გადარიცხვა, shevseba GPTRVAT გადასახადები, shevseba GPTRVAT შევსება, shevseba GPTRVAT balansi, shevseba GPTRVAT საფულე, safule GPTRVAT gadaxda, safule GPTRVAT ჩარიცხვა, safule GPTRVAT გადარიცხვა, safule GPTRVAT გადასახადები, safule GPTRVAT შევსება, safule GPTRVAT balansi, safule GPTRVAT საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy