საქართველოს ფოსტა - აქციზი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

საქართველოს ფოსტა - აქციზი
←უკან

საქართველოს ფოსტა - აქციზი

onlain GPTREXCISE gadaxda, onlain GPTREXCISE ჩარიცხვა, onlain GPTREXCISE გადარიცხვა, onlain GPTREXCISE გადასახადები, onlain GPTREXCISE შევსება, onlain GPTREXCISE balansi, onlain GPTREXCISE საფულე, charicxva GPTREXCISE gadaxda, charicxva GPTREXCISE ჩარიცხვა, charicxva GPTREXCISE გადარიცხვა, charicxva GPTREXCISE გადასახადები, charicxva GPTREXCISE შევსება, charicxva GPTREXCISE balansi, charicxva GPTREXCISE საფულე, gadaricxva GPTREXCISE gadaxda, gadaricxva GPTREXCISE ჩარიცხვა, gadaricxva GPTREXCISE გადარიცხვა, gadaricxva GPTREXCISE გადასახადები, gadaricxva GPTREXCISE შევსება, gadaricxva GPTREXCISE balansi, gadaricxva GPTREXCISE საფულე, gadasaxadebi GPTREXCISE gadaxda, gadasaxadebi GPTREXCISE ჩარიცხვა, gadasaxadebi GPTREXCISE გადარიცხვა, gadasaxadebi GPTREXCISE გადასახადები, gadasaxadebi GPTREXCISE შევსება, gadasaxadebi GPTREXCISE balansi, gadasaxadebi GPTREXCISE საფულე, ბალანსი GPTREXCISE gadaxda, ბალანსი GPTREXCISE ჩარიცხვა, ბალანსი GPTREXCISE გადარიცხვა, ბალანსი GPTREXCISE გადასახადები, ბალანსი GPTREXCISE შევსება, ბალანსი GPTREXCISE balansi, ბალანსი GPTREXCISE საფულე, shevseba GPTREXCISE gadaxda, shevseba GPTREXCISE ჩარიცხვა, shevseba GPTREXCISE გადარიცხვა, shevseba GPTREXCISE გადასახადები, shevseba GPTREXCISE შევსება, shevseba GPTREXCISE balansi, shevseba GPTREXCISE საფულე, safule GPTREXCISE gadaxda, safule GPTREXCISE ჩარიცხვა, safule GPTREXCISE გადარიცხვა, safule GPTREXCISE გადასახადები, safule GPTREXCISE შევსება, safule GPTREXCISE balansi, safule GPTREXCISE საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy