საქართველოს ფოსტა - გეზი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

საქართველოს ფოსტა - გეზი
←უკან

საქართველოს ფოსტა - გეზი

onlain GPGEZI gadaxda, onlain GPGEZI ჩარიცხვა, onlain GPGEZI გადარიცხვა, onlain GPGEZI გადასახადები, onlain GPGEZI შევსება, onlain GPGEZI balansi, onlain GPGEZI საფულე, charicxva GPGEZI gadaxda, charicxva GPGEZI ჩარიცხვა, charicxva GPGEZI გადარიცხვა, charicxva GPGEZI გადასახადები, charicxva GPGEZI შევსება, charicxva GPGEZI balansi, charicxva GPGEZI საფულე, gadaricxva GPGEZI gadaxda, gadaricxva GPGEZI ჩარიცხვა, gadaricxva GPGEZI გადარიცხვა, gadaricxva GPGEZI გადასახადები, gadaricxva GPGEZI შევსება, gadaricxva GPGEZI balansi, gadaricxva GPGEZI საფულე, gadasaxadebi GPGEZI gadaxda, gadasaxadebi GPGEZI ჩარიცხვა, gadasaxadebi GPGEZI გადარიცხვა, gadasaxadebi GPGEZI გადასახადები, gadasaxadebi GPGEZI შევსება, gadasaxadebi GPGEZI balansi, gadasaxadebi GPGEZI საფულე, ბალანსი GPGEZI gadaxda, ბალანსი GPGEZI ჩარიცხვა, ბალანსი GPGEZI გადარიცხვა, ბალანსი GPGEZI გადასახადები, ბალანსი GPGEZI შევსება, ბალანსი GPGEZI balansi, ბალანსი GPGEZI საფულე, shevseba GPGEZI gadaxda, shevseba GPGEZI ჩარიცხვა, shevseba GPGEZI გადარიცხვა, shevseba GPGEZI გადასახადები, shevseba GPGEZI შევსება, shevseba GPGEZI balansi, shevseba GPGEZI საფულე, safule GPGEZI gadaxda, safule GPGEZI ჩარიცხვა, safule GPGEZI გადარიცხვა, safule GPGEZI გადასახადები, safule GPGEZI შევსება, safule GPGEZI balansi, safule GPGEZI საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy