საქართველოს ფოსტა - ჯგუფური

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

საქართველოს ფოსტა - ჯგუფური
←უკან

საქართველოს ფოსტა - ჯგუფური

onlain GPGROUP gadaxda, onlain GPGROUP ჩარიცხვა, onlain GPGROUP გადარიცხვა, onlain GPGROUP გადასახადები, onlain GPGROUP შევსება, onlain GPGROUP balansi, onlain GPGROUP საფულე, charicxva GPGROUP gadaxda, charicxva GPGROUP ჩარიცხვა, charicxva GPGROUP გადარიცხვა, charicxva GPGROUP გადასახადები, charicxva GPGROUP შევსება, charicxva GPGROUP balansi, charicxva GPGROUP საფულე, gadaricxva GPGROUP gadaxda, gadaricxva GPGROUP ჩარიცხვა, gadaricxva GPGROUP გადარიცხვა, gadaricxva GPGROUP გადასახადები, gadaricxva GPGROUP შევსება, gadaricxva GPGROUP balansi, gadaricxva GPGROUP საფულე, gadasaxadebi GPGROUP gadaxda, gadasaxadebi GPGROUP ჩარიცხვა, gadasaxadebi GPGROUP გადარიცხვა, gadasaxadebi GPGROUP გადასახადები, gadasaxadebi GPGROUP შევსება, gadasaxadebi GPGROUP balansi, gadasaxadebi GPGROUP საფულე, ბალანსი GPGROUP gadaxda, ბალანსი GPGROUP ჩარიცხვა, ბალანსი GPGROUP გადარიცხვა, ბალანსი GPGROUP გადასახადები, ბალანსი GPGROUP შევსება, ბალანსი GPGROUP balansi, ბალანსი GPGROUP საფულე, shevseba GPGROUP gadaxda, shevseba GPGROUP ჩარიცხვა, shevseba GPGROUP გადარიცხვა, shevseba GPGROUP გადასახადები, shevseba GPGROUP შევსება, shevseba GPGROUP balansi, shevseba GPGROUP საფულე, safule GPGROUP gadaxda, safule GPGROUP ჩარიცხვა, safule GPGROUP გადარიცხვა, safule GPGROUP გადასახადები, safule GPGROUP შევსება, safule GPGROUP balansi, safule GPGROUP საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy