უნიფეი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

უნიფეი
←უკან

უნიფეი

onlain Unipay gadaxda, onlain Unipay ჩარიცხვა, onlain Unipay გადარიცხვა, onlain Unipay გადასახადები, onlain Unipay შევსება, onlain Unipay balansi, onlain Unipay საფულე, charicxva Unipay gadaxda, charicxva Unipay ჩარიცხვა, charicxva Unipay გადარიცხვა, charicxva Unipay გადასახადები, charicxva Unipay შევსება, charicxva Unipay balansi, charicxva Unipay საფულე, gadaricxva Unipay gadaxda, gadaricxva Unipay ჩარიცხვა, gadaricxva Unipay გადარიცხვა, gadaricxva Unipay გადასახადები, gadaricxva Unipay შევსება, gadaricxva Unipay balansi, gadaricxva Unipay საფულე, gadasaxadebi Unipay gadaxda, gadasaxadebi Unipay ჩარიცხვა, gadasaxadebi Unipay გადარიცხვა, gadasaxadebi Unipay გადასახადები, gadasaxadebi Unipay შევსება, gadasaxadebi Unipay balansi, gadasaxadebi Unipay საფულე, ბალანსი Unipay gadaxda, ბალანსი Unipay ჩარიცხვა, ბალანსი Unipay გადარიცხვა, ბალანსი Unipay გადასახადები, ბალანსი Unipay შევსება, ბალანსი Unipay balansi, ბალანსი Unipay საფულე, shevseba Unipay gadaxda, shevseba Unipay ჩარიცხვა, shevseba Unipay გადარიცხვა, shevseba Unipay გადასახადები, shevseba Unipay შევსება, shevseba Unipay balansi, shevseba Unipay საფულე, safule Unipay gadaxda, safule Unipay ჩარიცხვა, safule Unipay გადარიცხვა, safule Unipay გადასახადები, safule Unipay შევსება, safule Unipay balansi, safule Unipay საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy