ლაივსთორი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ლაივსთორი
←უკან

ლაივსთორი

onlain Livestore gadaxda, onlain Livestore ჩარიცხვა, onlain Livestore გადარიცხვა, onlain Livestore გადასახადები, onlain Livestore შევსება, onlain Livestore balansi, onlain Livestore საფულე, charicxva Livestore gadaxda, charicxva Livestore ჩარიცხვა, charicxva Livestore გადარიცხვა, charicxva Livestore გადასახადები, charicxva Livestore შევსება, charicxva Livestore balansi, charicxva Livestore საფულე, gadaricxva Livestore gadaxda, gadaricxva Livestore ჩარიცხვა, gadaricxva Livestore გადარიცხვა, gadaricxva Livestore გადასახადები, gadaricxva Livestore შევსება, gadaricxva Livestore balansi, gadaricxva Livestore საფულე, gadasaxadebi Livestore gadaxda, gadasaxadebi Livestore ჩარიცხვა, gadasaxadebi Livestore გადარიცხვა, gadasaxadebi Livestore გადასახადები, gadasaxadebi Livestore შევსება, gadasaxadebi Livestore balansi, gadasaxadebi Livestore საფულე, ბალანსი Livestore gadaxda, ბალანსი Livestore ჩარიცხვა, ბალანსი Livestore გადარიცხვა, ბალანსი Livestore გადასახადები, ბალანსი Livestore შევსება, ბალანსი Livestore balansi, ბალანსი Livestore საფულე, shevseba Livestore gadaxda, shevseba Livestore ჩარიცხვა, shevseba Livestore გადარიცხვა, shevseba Livestore გადასახადები, shevseba Livestore შევსება, shevseba Livestore balansi, shevseba Livestore საფულე, safule Livestore gadaxda, safule Livestore ჩარიცხვა, safule Livestore გადარიცხვა, safule Livestore გადასახადები, safule Livestore შევსება, safule Livestore balansi, safule Livestore საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy