კახეთი TV

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

კახეთი TV
←უკან

კახეთი TV

onlain KAKHETI TV gadaxda, onlain KAKHETI TV ჩარიცხვა, onlain KAKHETI TV გადარიცხვა, onlain KAKHETI TV გადასახადები, onlain KAKHETI TV შევსება, onlain KAKHETI TV balansi, onlain KAKHETI TV საფულე, charicxva KAKHETI TV gadaxda, charicxva KAKHETI TV ჩარიცხვა, charicxva KAKHETI TV გადარიცხვა, charicxva KAKHETI TV გადასახადები, charicxva KAKHETI TV შევსება, charicxva KAKHETI TV balansi, charicxva KAKHETI TV საფულე, gadaricxva KAKHETI TV gadaxda, gadaricxva KAKHETI TV ჩარიცხვა, gadaricxva KAKHETI TV გადარიცხვა, gadaricxva KAKHETI TV გადასახადები, gadaricxva KAKHETI TV შევსება, gadaricxva KAKHETI TV balansi, gadaricxva KAKHETI TV საფულე, gadasaxadebi KAKHETI TV gadaxda, gadasaxadebi KAKHETI TV ჩარიცხვა, gadasaxadebi KAKHETI TV გადარიცხვა, gadasaxadebi KAKHETI TV გადასახადები, gadasaxadebi KAKHETI TV შევსება, gadasaxadebi KAKHETI TV balansi, gadasaxadebi KAKHETI TV საფულე, ბალანსი KAKHETI TV gadaxda, ბალანსი KAKHETI TV ჩარიცხვა, ბალანსი KAKHETI TV გადარიცხვა, ბალანსი KAKHETI TV გადასახადები, ბალანსი KAKHETI TV შევსება, ბალანსი KAKHETI TV balansi, ბალანსი KAKHETI TV საფულე, shevseba KAKHETI TV gadaxda, shevseba KAKHETI TV ჩარიცხვა, shevseba KAKHETI TV გადარიცხვა, shevseba KAKHETI TV გადასახადები, shevseba KAKHETI TV შევსება, shevseba KAKHETI TV balansi, shevseba KAKHETI TV საფულე, safule KAKHETI TV gadaxda, safule KAKHETI TV ჩარიცხვა, safule KAKHETI TV გადარიცხვა, safule KAKHETI TV გადასახადები, safule KAKHETI TV შევსება, safule KAKHETI TV balansi, safule KAKHETI TV საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy