იბეი ჯორჯია

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

იბეი ჯორჯია
←უკან

იბეი ჯორჯია

onlain eBay Georgia gadaxda, onlain eBay Georgia ჩარიცხვა, onlain eBay Georgia გადარიცხვა, onlain eBay Georgia გადასახადები, onlain eBay Georgia შევსება, onlain eBay Georgia balansi, onlain eBay Georgia საფულე, charicxva eBay Georgia gadaxda, charicxva eBay Georgia ჩარიცხვა, charicxva eBay Georgia გადარიცხვა, charicxva eBay Georgia გადასახადები, charicxva eBay Georgia შევსება, charicxva eBay Georgia balansi, charicxva eBay Georgia საფულე, gadaricxva eBay Georgia gadaxda, gadaricxva eBay Georgia ჩარიცხვა, gadaricxva eBay Georgia გადარიცხვა, gadaricxva eBay Georgia გადასახადები, gadaricxva eBay Georgia შევსება, gadaricxva eBay Georgia balansi, gadaricxva eBay Georgia საფულე, gadasaxadebi eBay Georgia gadaxda, gadasaxadebi eBay Georgia ჩარიცხვა, gadasaxadebi eBay Georgia გადარიცხვა, gadasaxadebi eBay Georgia გადასახადები, gadasaxadebi eBay Georgia შევსება, gadasaxadebi eBay Georgia balansi, gadasaxadebi eBay Georgia საფულე, ბალანსი eBay Georgia gadaxda, ბალანსი eBay Georgia ჩარიცხვა, ბალანსი eBay Georgia გადარიცხვა, ბალანსი eBay Georgia გადასახადები, ბალანსი eBay Georgia შევსება, ბალანსი eBay Georgia balansi, ბალანსი eBay Georgia საფულე, shevseba eBay Georgia gadaxda, shevseba eBay Georgia ჩარიცხვა, shevseba eBay Georgia გადარიცხვა, shevseba eBay Georgia გადასახადები, shevseba eBay Georgia შევსება, shevseba eBay Georgia balansi, shevseba eBay Georgia საფულე, safule eBay Georgia gadaxda, safule eBay Georgia ჩარიცხვა, safule eBay Georgia გადარიცხვა, safule eBay Georgia გადასახადები, safule eBay Georgia შევსება, safule eBay Georgia balansi, safule eBay Georgia საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy