თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახ. სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახ. სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
←უკან

თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახ. სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

onlain ART EDU gadaxda, onlain ART EDU ჩარიცხვა, onlain ART EDU გადარიცხვა, onlain ART EDU გადასახადები, onlain ART EDU შევსება, onlain ART EDU balansi, onlain ART EDU საფულე, charicxva ART EDU gadaxda, charicxva ART EDU ჩარიცხვა, charicxva ART EDU გადარიცხვა, charicxva ART EDU გადასახადები, charicxva ART EDU შევსება, charicxva ART EDU balansi, charicxva ART EDU საფულე, gadaricxva ART EDU gadaxda, gadaricxva ART EDU ჩარიცხვა, gadaricxva ART EDU გადარიცხვა, gadaricxva ART EDU გადასახადები, gadaricxva ART EDU შევსება, gadaricxva ART EDU balansi, gadaricxva ART EDU საფულე, gadasaxadebi ART EDU gadaxda, gadasaxadebi ART EDU ჩარიცხვა, gadasaxadebi ART EDU გადარიცხვა, gadasaxadebi ART EDU გადასახადები, gadasaxadebi ART EDU შევსება, gadasaxadebi ART EDU balansi, gadasaxadebi ART EDU საფულე, ბალანსი ART EDU gadaxda, ბალანსი ART EDU ჩარიცხვა, ბალანსი ART EDU გადარიცხვა, ბალანსი ART EDU გადასახადები, ბალანსი ART EDU შევსება, ბალანსი ART EDU balansi, ბალანსი ART EDU საფულე, shevseba ART EDU gadaxda, shevseba ART EDU ჩარიცხვა, shevseba ART EDU გადარიცხვა, shevseba ART EDU გადასახადები, shevseba ART EDU შევსება, shevseba ART EDU balansi, shevseba ART EDU საფულე, safule ART EDU gadaxda, safule ART EDU ჩარიცხვა, safule ART EDU გადარიცხვა, safule ART EDU გადასახადები, safule ART EDU შევსება, safule ART EDU balansi, safule ART EDU საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy