საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ)

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ)
←უკან

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ)

onlain SEU gadaxda, onlain SEU ჩარიცხვა, onlain SEU გადარიცხვა, onlain SEU გადასახადები, onlain SEU შევსება, onlain SEU balansi, onlain SEU საფულე, charicxva SEU gadaxda, charicxva SEU ჩარიცხვა, charicxva SEU გადარიცხვა, charicxva SEU გადასახადები, charicxva SEU შევსება, charicxva SEU balansi, charicxva SEU საფულე, gadaricxva SEU gadaxda, gadaricxva SEU ჩარიცხვა, gadaricxva SEU გადარიცხვა, gadaricxva SEU გადასახადები, gadaricxva SEU შევსება, gadaricxva SEU balansi, gadaricxva SEU საფულე, gadasaxadebi SEU gadaxda, gadasaxadebi SEU ჩარიცხვა, gadasaxadebi SEU გადარიცხვა, gadasaxadebi SEU გადასახადები, gadasaxadebi SEU შევსება, gadasaxadebi SEU balansi, gadasaxadebi SEU საფულე, ბალანსი SEU gadaxda, ბალანსი SEU ჩარიცხვა, ბალანსი SEU გადარიცხვა, ბალანსი SEU გადასახადები, ბალანსი SEU შევსება, ბალანსი SEU balansi, ბალანსი SEU საფულე, shevseba SEU gadaxda, shevseba SEU ჩარიცხვა, shevseba SEU გადარიცხვა, shevseba SEU გადასახადები, shevseba SEU შევსება, shevseba SEU balansi, shevseba SEU საფულე, safule SEU gadaxda, safule SEU ჩარიცხვა, safule SEU გადარიცხვა, safule SEU გადასახადები, safule SEU შევსება, safule SEU balansi, safule SEU საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy