თავისუფალი უნივერსიტეტი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

თავისუფალი უნივერსიტეტი
←უკან

თავისუფალი უნივერსიტეტი

onlain FREEUNI gadaxda, onlain FREEUNI ჩარიცხვა, onlain FREEUNI გადარიცხვა, onlain FREEUNI გადასახადები, onlain FREEUNI შევსება, onlain FREEUNI balansi, onlain FREEUNI საფულე, charicxva FREEUNI gadaxda, charicxva FREEUNI ჩარიცხვა, charicxva FREEUNI გადარიცხვა, charicxva FREEUNI გადასახადები, charicxva FREEUNI შევსება, charicxva FREEUNI balansi, charicxva FREEUNI საფულე, gadaricxva FREEUNI gadaxda, gadaricxva FREEUNI ჩარიცხვა, gadaricxva FREEUNI გადარიცხვა, gadaricxva FREEUNI გადასახადები, gadaricxva FREEUNI შევსება, gadaricxva FREEUNI balansi, gadaricxva FREEUNI საფულე, gadasaxadebi FREEUNI gadaxda, gadasaxadebi FREEUNI ჩარიცხვა, gadasaxadebi FREEUNI გადარიცხვა, gadasaxadebi FREEUNI გადასახადები, gadasaxadebi FREEUNI შევსება, gadasaxadebi FREEUNI balansi, gadasaxadebi FREEUNI საფულე, ბალანსი FREEUNI gadaxda, ბალანსი FREEUNI ჩარიცხვა, ბალანსი FREEUNI გადარიცხვა, ბალანსი FREEUNI გადასახადები, ბალანსი FREEUNI შევსება, ბალანსი FREEUNI balansi, ბალანსი FREEUNI საფულე, shevseba FREEUNI gadaxda, shevseba FREEUNI ჩარიცხვა, shevseba FREEUNI გადარიცხვა, shevseba FREEUNI გადასახადები, shevseba FREEUNI შევსება, shevseba FREEUNI balansi, shevseba FREEUNI საფულე, safule FREEUNI gadaxda, safule FREEUNI ჩარიცხვა, safule FREEUNI გადარიცხვა, safule FREEUNI გადასახადები, safule FREEUNI შევსება, safule FREEUNI balansi, safule FREEUNI საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy