ალგანი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ალგანი
←უკან

ალგანი

onlain Algani gadaxda, onlain Algani ჩარიცხვა, onlain Algani გადარიცხვა, onlain Algani გადასახადები, onlain Algani შევსება, onlain Algani balansi, onlain Algani საფულე, charicxva Algani gadaxda, charicxva Algani ჩარიცხვა, charicxva Algani გადარიცხვა, charicxva Algani გადასახადები, charicxva Algani შევსება, charicxva Algani balansi, charicxva Algani საფულე, gadaricxva Algani gadaxda, gadaricxva Algani ჩარიცხვა, gadaricxva Algani გადარიცხვა, gadaricxva Algani გადასახადები, gadaricxva Algani შევსება, gadaricxva Algani balansi, gadaricxva Algani საფულე, gadasaxadebi Algani gadaxda, gadasaxadebi Algani ჩარიცხვა, gadasaxadebi Algani გადარიცხვა, gadasaxadebi Algani გადასახადები, gadasaxadebi Algani შევსება, gadasaxadebi Algani balansi, gadasaxadebi Algani საფულე, ბალანსი Algani gadaxda, ბალანსი Algani ჩარიცხვა, ბალანსი Algani გადარიცხვა, ბალანსი Algani გადასახადები, ბალანსი Algani შევსება, ბალანსი Algani balansi, ბალანსი Algani საფულე, shevseba Algani gadaxda, shevseba Algani ჩარიცხვა, shevseba Algani გადარიცხვა, shevseba Algani გადასახადები, shevseba Algani შევსება, shevseba Algani balansi, shevseba Algani საფულე, safule Algani gadaxda, safule Algani ჩარიცხვა, safule Algani გადარიცხვა, safule Algani გადასახადები, safule Algani შევსება, safule Algani balansi, safule Algani საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy