ივერია სატ

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ივერია სატ
←უკან

ივერია სატ

onlain Iveria sat gadaxda, onlain Iveria sat ჩარიცხვა, onlain Iveria sat გადარიცხვა, onlain Iveria sat გადასახადები, onlain Iveria sat შევსება, onlain Iveria sat balansi, onlain Iveria sat საფულე, charicxva Iveria sat gadaxda, charicxva Iveria sat ჩარიცხვა, charicxva Iveria sat გადარიცხვა, charicxva Iveria sat გადასახადები, charicxva Iveria sat შევსება, charicxva Iveria sat balansi, charicxva Iveria sat საფულე, gadaricxva Iveria sat gadaxda, gadaricxva Iveria sat ჩარიცხვა, gadaricxva Iveria sat გადარიცხვა, gadaricxva Iveria sat გადასახადები, gadaricxva Iveria sat შევსება, gadaricxva Iveria sat balansi, gadaricxva Iveria sat საფულე, gadasaxadebi Iveria sat gadaxda, gadasaxadebi Iveria sat ჩარიცხვა, gadasaxadebi Iveria sat გადარიცხვა, gadasaxadebi Iveria sat გადასახადები, gadasaxadebi Iveria sat შევსება, gadasaxadebi Iveria sat balansi, gadasaxadebi Iveria sat საფულე, ბალანსი Iveria sat gadaxda, ბალანსი Iveria sat ჩარიცხვა, ბალანსი Iveria sat გადარიცხვა, ბალანსი Iveria sat გადასახადები, ბალანსი Iveria sat შევსება, ბალანსი Iveria sat balansi, ბალანსი Iveria sat საფულე, shevseba Iveria sat gadaxda, shevseba Iveria sat ჩარიცხვა, shevseba Iveria sat გადარიცხვა, shevseba Iveria sat გადასახადები, shevseba Iveria sat შევსება, shevseba Iveria sat balansi, shevseba Iveria sat საფულე, safule Iveria sat gadaxda, safule Iveria sat ჩარიცხვა, safule Iveria sat გადარიცხვა, safule Iveria sat გადასახადები, safule Iveria sat შევსება, safule Iveria sat balansi, safule Iveria sat საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy