სკაი კავკასუსი - რესივერის საფასური

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

სკაი კავკასუსი - რესივერის საფასური
←უკან

სკაი კავკასუსი - რესივერის საფასური

onlain Iveria receiver gadaxda, onlain Iveria receiver ჩარიცხვა, onlain Iveria receiver გადარიცხვა, onlain Iveria receiver გადასახადები, onlain Iveria receiver შევსება, onlain Iveria receiver balansi, onlain Iveria receiver საფულე, charicxva Iveria receiver gadaxda, charicxva Iveria receiver ჩარიცხვა, charicxva Iveria receiver გადარიცხვა, charicxva Iveria receiver გადასახადები, charicxva Iveria receiver შევსება, charicxva Iveria receiver balansi, charicxva Iveria receiver საფულე, gadaricxva Iveria receiver gadaxda, gadaricxva Iveria receiver ჩარიცხვა, gadaricxva Iveria receiver გადარიცხვა, gadaricxva Iveria receiver გადასახადები, gadaricxva Iveria receiver შევსება, gadaricxva Iveria receiver balansi, gadaricxva Iveria receiver საფულე, gadasaxadebi Iveria receiver gadaxda, gadasaxadebi Iveria receiver ჩარიცხვა, gadasaxadebi Iveria receiver გადარიცხვა, gadasaxadebi Iveria receiver გადასახადები, gadasaxadebi Iveria receiver შევსება, gadasaxadebi Iveria receiver balansi, gadasaxadebi Iveria receiver საფულე, ბალანსი Iveria receiver gadaxda, ბალანსი Iveria receiver ჩარიცხვა, ბალანსი Iveria receiver გადარიცხვა, ბალანსი Iveria receiver გადასახადები, ბალანსი Iveria receiver შევსება, ბალანსი Iveria receiver balansi, ბალანსი Iveria receiver საფულე, shevseba Iveria receiver gadaxda, shevseba Iveria receiver ჩარიცხვა, shevseba Iveria receiver გადარიცხვა, shevseba Iveria receiver გადასახადები, shevseba Iveria receiver შევსება, shevseba Iveria receiver balansi, shevseba Iveria receiver საფულე, safule Iveria receiver gadaxda, safule Iveria receiver ჩარიცხვა, safule Iveria receiver გადარიცხვა, safule Iveria receiver გადასახადები, safule Iveria receiver შევსება, safule Iveria receiver balansi, safule Iveria receiver საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy