ჯიენენი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ჯიენენი
←უკან

ჯიენენი

onlain GNN gadaxda, onlain GNN ჩარიცხვა, onlain GNN გადარიცხვა, onlain GNN გადასახადები, onlain GNN შევსება, onlain GNN balansi, onlain GNN საფულე, charicxva GNN gadaxda, charicxva GNN ჩარიცხვა, charicxva GNN გადარიცხვა, charicxva GNN გადასახადები, charicxva GNN შევსება, charicxva GNN balansi, charicxva GNN საფულე, gadaricxva GNN gadaxda, gadaricxva GNN ჩარიცხვა, gadaricxva GNN გადარიცხვა, gadaricxva GNN გადასახადები, gadaricxva GNN შევსება, gadaricxva GNN balansi, gadaricxva GNN საფულე, gadasaxadebi GNN gadaxda, gadasaxadebi GNN ჩარიცხვა, gadasaxadebi GNN გადარიცხვა, gadasaxadebi GNN გადასახადები, gadasaxadebi GNN შევსება, gadasaxadebi GNN balansi, gadasaxadebi GNN საფულე, ბალანსი GNN gadaxda, ბალანსი GNN ჩარიცხვა, ბალანსი GNN გადარიცხვა, ბალანსი GNN გადასახადები, ბალანსი GNN შევსება, ბალანსი GNN balansi, ბალანსი GNN საფულე, shevseba GNN gadaxda, shevseba GNN ჩარიცხვა, shevseba GNN გადარიცხვა, shevseba GNN გადასახადები, shevseba GNN შევსება, shevseba GNN balansi, shevseba GNN საფულე, safule GNN gadaxda, safule GNN ჩარიცხვა, safule GNN გადარიცხვა, safule GNN გადასახადები, safule GNN შევსება, safule GNN balansi, safule GNN საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy