ჯიპა

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ჯიპა
←უკან

ჯიპა

onlain GIPA gadaxda, onlain GIPA ჩარიცხვა, onlain GIPA გადარიცხვა, onlain GIPA გადასახადები, onlain GIPA შევსება, onlain GIPA balansi, onlain GIPA საფულე, charicxva GIPA gadaxda, charicxva GIPA ჩარიცხვა, charicxva GIPA გადარიცხვა, charicxva GIPA გადასახადები, charicxva GIPA შევსება, charicxva GIPA balansi, charicxva GIPA საფულე, gadaricxva GIPA gadaxda, gadaricxva GIPA ჩარიცხვა, gadaricxva GIPA გადარიცხვა, gadaricxva GIPA გადასახადები, gadaricxva GIPA შევსება, gadaricxva GIPA balansi, gadaricxva GIPA საფულე, gadasaxadebi GIPA gadaxda, gadasaxadebi GIPA ჩარიცხვა, gadasaxadebi GIPA გადარიცხვა, gadasaxadebi GIPA გადასახადები, gadasaxadebi GIPA შევსება, gadasaxadebi GIPA balansi, gadasaxadebi GIPA საფულე, ბალანსი GIPA gadaxda, ბალანსი GIPA ჩარიცხვა, ბალანსი GIPA გადარიცხვა, ბალანსი GIPA გადასახადები, ბალანსი GIPA შევსება, ბალანსი GIPA balansi, ბალანსი GIPA საფულე, shevseba GIPA gadaxda, shevseba GIPA ჩარიცხვა, shevseba GIPA გადარიცხვა, shevseba GIPA გადასახადები, shevseba GIPA შევსება, shevseba GIPA balansi, shevseba GIPA საფულე, safule GIPA gadaxda, safule GIPA ჩარიცხვა, safule GIPA გადარიცხვა, safule GIPA გადასახადები, safule GIPA შევსება, safule GIPA balansi, safule GIPA საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy