მაგთი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

მაგთი
←უკან

მაგთი

onlain magticom gadaxda, onlain magticom ჩარიცხვა, onlain magticom გადარიცხვა, onlain magticom გადასახადები, onlain magticom შევსება, onlain magticom balansi, onlain magticom საფულე, charicxva magticom gadaxda, charicxva magticom ჩარიცხვა, charicxva magticom გადარიცხვა, charicxva magticom გადასახადები, charicxva magticom შევსება, charicxva magticom balansi, charicxva magticom საფულე, gadaricxva magticom gadaxda, gadaricxva magticom ჩარიცხვა, gadaricxva magticom გადარიცხვა, gadaricxva magticom გადასახადები, gadaricxva magticom შევსება, gadaricxva magticom balansi, gadaricxva magticom საფულე, gadasaxadebi magticom gadaxda, gadasaxadebi magticom ჩარიცხვა, gadasaxadebi magticom გადარიცხვა, gadasaxadebi magticom გადასახადები, gadasaxadebi magticom შევსება, gadasaxadebi magticom balansi, gadasaxadebi magticom საფულე, ბალანსი magticom gadaxda, ბალანსი magticom ჩარიცხვა, ბალანსი magticom გადარიცხვა, ბალანსი magticom გადასახადები, ბალანსი magticom შევსება, ბალანსი magticom balansi, ბალანსი magticom საფულე, shevseba magticom gadaxda, shevseba magticom ჩარიცხვა, shevseba magticom გადარიცხვა, shevseba magticom გადასახადები, shevseba magticom შევსება, shevseba magticom balansi, shevseba magticom საფულე, safule magticom gadaxda, safule magticom ჩარიცხვა, safule magticom გადარიცხვა, safule magticom გადასახადები, safule magticom შევსება, safule magticom balansi, safule magticom საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy