მაქსიმუმი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

მაქსიმუმი
←უკან

მაქსიმუმი

onlain maximum gadaxda, onlain maximum ჩარიცხვა, onlain maximum გადარიცხვა, onlain maximum გადასახადები, onlain maximum შევსება, onlain maximum balansi, onlain maximum საფულე, charicxva maximum gadaxda, charicxva maximum ჩარიცხვა, charicxva maximum გადარიცხვა, charicxva maximum გადასახადები, charicxva maximum შევსება, charicxva maximum balansi, charicxva maximum საფულე, gadaricxva maximum gadaxda, gadaricxva maximum ჩარიცხვა, gadaricxva maximum გადარიცხვა, gadaricxva maximum გადასახადები, gadaricxva maximum შევსება, gadaricxva maximum balansi, gadaricxva maximum საფულე, gadasaxadebi maximum gadaxda, gadasaxadebi maximum ჩარიცხვა, gadasaxadebi maximum გადარიცხვა, gadasaxadebi maximum გადასახადები, gadasaxadebi maximum შევსება, gadasaxadebi maximum balansi, gadasaxadebi maximum საფულე, ბალანსი maximum gadaxda, ბალანსი maximum ჩარიცხვა, ბალანსი maximum გადარიცხვა, ბალანსი maximum გადასახადები, ბალანსი maximum შევსება, ბალანსი maximum balansi, ბალანსი maximum საფულე, shevseba maximum gadaxda, shevseba maximum ჩარიცხვა, shevseba maximum გადარიცხვა, shevseba maximum გადასახადები, shevseba maximum შევსება, shevseba maximum balansi, shevseba maximum საფულე, safule maximum gadaxda, safule maximum ჩარიცხვა, safule maximum გადარიცხვა, safule maximum გადასახადები, safule maximum შევსება, safule maximum balansi, safule maximum საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy