ივერიაბეთი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

ივერიაბეთი
←უკან

ივერიაბეთი

onlain iveriabet gadaxda, onlain iveriabet ჩარიცხვა, onlain iveriabet გადარიცხვა, onlain iveriabet გადასახადები, onlain iveriabet შევსება, onlain iveriabet balansi, onlain iveriabet საფულე, charicxva iveriabet gadaxda, charicxva iveriabet ჩარიცხვა, charicxva iveriabet გადარიცხვა, charicxva iveriabet გადასახადები, charicxva iveriabet შევსება, charicxva iveriabet balansi, charicxva iveriabet საფულე, gadaricxva iveriabet gadaxda, gadaricxva iveriabet ჩარიცხვა, gadaricxva iveriabet გადარიცხვა, gadaricxva iveriabet გადასახადები, gadaricxva iveriabet შევსება, gadaricxva iveriabet balansi, gadaricxva iveriabet საფულე, gadasaxadebi iveriabet gadaxda, gadasaxadebi iveriabet ჩარიცხვა, gadasaxadebi iveriabet გადარიცხვა, gadasaxadebi iveriabet გადასახადები, gadasaxadebi iveriabet შევსება, gadasaxadebi iveriabet balansi, gadasaxadebi iveriabet საფულე, ბალანსი iveriabet gadaxda, ბალანსი iveriabet ჩარიცხვა, ბალანსი iveriabet გადარიცხვა, ბალანსი iveriabet გადასახადები, ბალანსი iveriabet შევსება, ბალანსი iveriabet balansi, ბალანსი iveriabet საფულე, shevseba iveriabet gadaxda, shevseba iveriabet ჩარიცხვა, shevseba iveriabet გადარიცხვა, shevseba iveriabet გადასახადები, shevseba iveriabet შევსება, shevseba iveriabet balansi, shevseba iveriabet საფულე, safule iveriabet gadaxda, safule iveriabet ჩარიცხვა, safule iveriabet გადარიცხვა, safule iveriabet გადასახადები, safule iveriabet შევსება, safule iveriabet balansi, safule iveriabet საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy