გეოგრანდი

1

შეიყვანეთ ინფორმაცია

2

შეამოწმეთ & დაადასტურეთ

3

შედეგი

გეოგრანდი
←უკან

გეოგრანდი

onlain Geogrand gadaxda, onlain Geogrand ჩარიცხვა, onlain Geogrand გადარიცხვა, onlain Geogrand გადასახადები, onlain Geogrand შევსება, onlain Geogrand balansi, onlain Geogrand საფულე, charicxva Geogrand gadaxda, charicxva Geogrand ჩარიცხვა, charicxva Geogrand გადარიცხვა, charicxva Geogrand გადასახადები, charicxva Geogrand შევსება, charicxva Geogrand balansi, charicxva Geogrand საფულე, gadaricxva Geogrand gadaxda, gadaricxva Geogrand ჩარიცხვა, gadaricxva Geogrand გადარიცხვა, gadaricxva Geogrand გადასახადები, gadaricxva Geogrand შევსება, gadaricxva Geogrand balansi, gadaricxva Geogrand საფულე, gadasaxadebi Geogrand gadaxda, gadasaxadebi Geogrand ჩარიცხვა, gadasaxadebi Geogrand გადარიცხვა, gadasaxadebi Geogrand გადასახადები, gadasaxadebi Geogrand შევსება, gadasaxadebi Geogrand balansi, gadasaxadebi Geogrand საფულე, ბალანსი Geogrand gadaxda, ბალანსი Geogrand ჩარიცხვა, ბალანსი Geogrand გადარიცხვა, ბალანსი Geogrand გადასახადები, ბალანსი Geogrand შევსება, ბალანსი Geogrand balansi, ბალანსი Geogrand საფულე, shevseba Geogrand gadaxda, shevseba Geogrand ჩარიცხვა, shevseba Geogrand გადარიცხვა, shevseba Geogrand გადასახადები, shevseba Geogrand შევსება, shevseba Geogrand balansi, shevseba Geogrand საფულე, safule Geogrand gadaxda, safule Geogrand ჩარიცხვა, safule Geogrand გადარიცხვა, safule Geogrand გადასახადები, safule Geogrand შევსება, safule Geogrand balansi, safule Geogrand საფულე

დახმარება

  • გადახდა ხორციელდება 3 ეტაპად: 1 შეიყვანეთ აბონენტის ნომერი და პორტმენეს კოდი. 2 შეყვანილი ინფორმაციის სისწორე მოწმდება და გადახდა დასტურდება. პორტმანე არ აგებს პასუხს არასწორად განხორციელებულ გადახდებზე 3 გადახდის ჩეკი წარედგინება მომხმარებელს. სად შევიძინოთ პორტმანეს კოდი?
Privacy policy